Posts with the tag „bolesť“

Ako sa má viesť Denník bolesti

Pre samotnú diagnostiku ale najmä pre stanovenie úspešnej terapie, by si mal pacient, najmä s chronickou bolesťou, viesť Denník bolesti.

Ako prebieha vyšetrenie bolesti

Pre stanovenie intenzity sa používajú rôzne škály bolesti. Súčasťou diagnostiky je celkové klinické vyšetrenie zahrňujúce napr. RTG, CT, alebo magnetickú rezonanciu.