Čuch patrí k našim najdôležitejším zmyslom, ktorého význam si často uvedomíme, až keď o neho prídeme. Strata čuchu sa stala typickou črtou ochorenia COVID-19, a to natoľko výraznou, že sa niekedy považuje za lepší prediktor toho, či bol niekto nakazený, než iné bežné príznaky (horúčka alebo kašeľ). Zdá sa, že vírus napáda podporné bunky v zadnej časti nosa, ale tréning čuchu môže pomôcť chýbajúci zmysel obnoviť. 

Doterajšie údaje naznačujú, že až polovica infikovaných ľudí dočasne stráca schopnosť vnímať pachy, u osôb s miernou až stredne ťažkou infekciou COVID-19 to môže byť až 67 percent. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že práve v tejto skupine bývajú mladší pacienti, ktorí môžu byť na zmeny čuchového vnímania citlivejší. Ako naznačujú rôzne štúdie, dobrou správou je, že ľudia, ktorých čuch bol po vírusovej infekcii poškodený, sa môžu zotaviť, a to vďaka opakovanej krátkodobej expozícii rôznym pachom, teda akémusi čuchovému tréningu.

Pachy vnímame pomocou zhluku nervových buniek, nazývaných "čuchové senzorické neuróny", ktoré sú umiestnené vysoko vzadu v nose. Tieto neuróny majú drobné výstupky podobné vlasom, ktoré siahajú do nosovej sliznice a reagujú na molekuly pachu, ktoré nosom vdychujeme.

Na začiatku pandémie sa vedci obávali, že SARS-CoV-2 môže spôsobiť stratu čuchu infikovaním týchto čuchových neurónov a potom sa dostať do mozgu, kde by mohol spôsobiť trvalé poškodenie. Ďalší výskum ukázal, že týmto neurónom chýbajú receptory ACE2, ktoré vírus používa na infikovanie buniek, tie sa ale nachádzajú na podporných bunkách v nosovej výstelke, ktoré s týmito neurónmi interagujú. Úlohou týchto podporných buniek je udržiavať rovnováhu iónov solí v nosovom hliene, na ktoré sa neuróny spoliehajú pri vysielaní signálov do mozgu. Poskytujú tiež štrukturálnu a metabolickú podporu čuchovým neurónom. Nedávna štúdia u škrečkov naznačila, že to boli práve tieto podporné bunky, ktoré napáda SARS-CoV-2 (skôr než čuchové neuróny). Vedie to k masívnej infiltrácii imunitných buniek, nasledované narušením normálnej organizácie nosovej výstelky, vrátane straty vlasových projekcií, ktoré neuróny používajú na detekciu pachových molekúl. Tento výskum tiež ukázal, že nosová výstelka sa začala obnovovať približne po 14 dňoch.

Dočasné, alebo trvalé poškodenie?

Zatiaľ čo u niekoho dochádza k návratu čuchu v horizonte niekoľkých dní, iným chýba dlhé týždne či mesiace, a ojedinele môže ísť aj o trvalú poruchu. Štúdie vykonané u ľudí prinášajú ďalšie odpovede. Podľa jednej z nich, ktorá sledovala zdravie 2 428 jedincov, ktorí tvrdili, že stratili čuch a/alebo chuť v dôsledku COVID-19, došlo u 40 percent z nich k úplnej obnove čuchu do šiestich mesiacov, len u dvoch percent nedošlo k žiadnemu zlepšeniu. Prieskum naznačil, že zotavenie môže byť u mnohých jedincov rýchlejšie, pričom skoro 72 percent udávalo návrat k "veľmi dobrému" alebo "dobrému" vnímaniu pachov do jedného mesiaca, pričom chuť sa v tomto období obnovila u 84,2 percenta pacientov.

Ako sa vedci domnievajú, stratu chuti, ktorá je ďalším príznakom COVID-19, je ťažšie posúdiť, pretože väčšina štúdií sa spolieha na to, že pacienti sami tento príznak hlásia, navyše v mnohých prípadoch to, čo považujú za stratu chuti, môže byť výsledkom straty čuchu. Vnímanie chuťou je totiž výrazne ovplyvnené naším čuchom (aj preto držanie si nosa môže uľahčiť prehĺtanie nechutných jedál). V nedávnej štúdií s 2 428 jedincami iba tri percentá pacientov so stratou chuti uviedlo, že ani po šiestich mesiacoch nie sú schopní rozlíšiť medzi sladkou, kyslou, slanou a horkou chuťou, ktoré sú priamo vnímané chuťovými pohárikmi v našich jazykoch. Počas zotavovania niektorí ľudia tiež popisujú skreslený čuch, mnoho ľudí, ktorí sa zotavujú z COVID-19, cíti napríklad zatuchnutý zápach. Podľa odborníkov však práve to je zvyčajne dôkaz toho, že sa nervové bunky zotavujú.

Čuchový tréning

Povzbudivé je, že rôzne štúdie naznačujú, že u ľudí, ktorých čuchové vnímanie bolo po vírusovej infekcii poškodené, je možné čuch obnoviť opakovaným krátkodobým tréningom. Odporúča sa vybrať si štyri vône, ktoré sa vám najviac páčia, alebo s ktorými máte nejakú spojitosť, a aktívne ich čuchať opakovane dvakrát denne. Pri každej vôni sa odporúča zostať približne 20 sekúnd. V ideálnom prípade sa odporúča vyskúšať a vybrať si vône, ktoré predstavujú štyri kategórie, teda vôňu kvetinovú, ovocnú, korenistú a živicovú. Možno použiť buď éterické oleje, alebo skutočné látky, z ktorých pochádzajú. Ak je napríklad ako jedna z vôní vybraný citrón, môže sa použiť napr. jeho strúhaná kôra. Pri čuchaní k látke sa odporúča zamerať myšlienky na citrón a skúsiť si vybaviť predchádzajúce skúsenosti s týmto plodom. K náprave čuchu nedôjde ihneď, ale postupom času tento tréning pomôže stratený čuch obnoviť.

Ako na to?

  • Čuchový tréning je neinvazívny postup.
  • Každý deň pacient voľne čuchá k štyrom vôňam dvakrát denne aspoň päť minút (napr. ruža, eukalyptus, klinček, citrón, mäta).
  • Tréning je odporúčané vykonávať dlhodobo (aspoň 32 týždňov) a koncentrácia látok má byť vysoká. Prípadne možno látky po 12 týždňoch zmeniť.
  • Odporúča sa zapisovať si, čo pacient cíti alebo počas dňa cítil.
  • Čuchový tréning sa jednoznačne ukazuje ako úspešný v liečbe porúch čuchu.

Pomôcka pre čuchový tréning na stiahnutie TU

Význam čuchu 

Zatiaľ čo v minulosti predstavoval čuch mimoriadne dôležitý zmysel, dnes sa na jeho význam ľahko zabúda. Pripomeňme, že naši predkovia ho využívali podobným spôsobom, ako ho dnes potrebujú zvieratá. Čuch je pre človeka tiež najdôležitejším zmyslom v čase krátko po narodení. V prvých okamihoch svojho života pomocou neho novorodenci spoznajú blízkosť svojej matky, a teda aj to, či sa u nich nachádza zdroj potravy a či sú v bezpečí.

Všeobecne možno povedať, že čuch nám dáva informácie o látkach, ktoré sa vyskytujú v našom okolí. Ako jediný zo zmyslov je napojený na limbické centrum, čo je dôvod, prečo na nás majú rôzne vône rozdielne účinky. V limbickom centre sa pomocou čuchu napríklad vytvára pud sebazáchovy. Stačí, keď človek cíti dym alebo plyn, a inštinktívne hľadá cestu k úteku. Navyše dochádza k vzniku tzv. čuchovej pamäti, kedy nám určité vône môžu napríklad pripomenúť zážitok z detstva atď. Zdravý človek dokáže rozlíšiť približne 300 rôznych druhov vôní, a to v závislosti od pohlavia. Ženy sú v tomto ohľade totiž často vnímavejšie a dokážu rozoznať aj vône, ktoré muž nemusí byť schopný zaregistrovať.