Epileptický záchvat sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek období života. Je vhodné osvojiť si niekoľko základných postupov prvej pomoci, ktorými môžeme byť postihnutému prospešní.

Základné postupy prvej pomoci

Pozrite si našu infografiku:


Volajte linku 155 v prípade, že…

  • ide o prvý epileptický záchvat
  • krátko po prvom záchvate dôjde k opakovanému záchvatu
  • záchvat trvá dlhšie ako 5 minút alebo je postihnutý v bezvedomí dlhšie ako 5 minút
  • postihnutý má po skončení záchvatu ťažkosti s dýchaním
  • počas záchvatu došlo k poraneniu
  • je postihnutá tehotná žena alebo dieťa

Referencie:

  1. Kmečová, V.: Prvá pomoc pri epileptickom záchvate. 18. 9. 2017. Lekár.sk; https://lekar.sk/clanok/prva-pomoc-pri-epileptickom-zachvate
  2. Lacika, G.: Prvá pomoc pri epileptickom záchvate. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Marec 2011. http://www.hospital-bojnice.sk/buxus/docs/epilepticky_zachvat_prva_pomoc.pdf
  3. Stehlíková, P., Modrá, E.: Epilepsie. Základní informace o epilepsii. Garant: MUDr. Boušek, P., Ph.D. Společnost E / Czech Epilepsy Association, Praha 2020. https://www.spolecnost-e.cz/files/zakladni-informace-o-epilepsii.pdf
  4. Kristalyová, K.: Epilepsia – ako zvládnuť epileptický záchvat? 10. september 2020. https://zdravovek.eu/epilepsia-epilepticky-zachvat/

Súvisiace články