Zloženie stravy je dôležitejšie ako energetické výpočty. Viete, aký spôsob stravovania je tou najlepšou prevenciou srdcovo-cievnych ochorení?

Duševné poruchy a kardiovaskulárne riziko

 8 min.  |   22. 10. 2023  |   redakcia
Duševné poruchy sú spojené so zvýšeným rizikom srdcových a cievnych chorôb. Alarmujúca je, že vyššie kardiovaskulárne riziko je už v mladšom veku.
Cieľom je prevencia diabetických komplikácií a zlepšenie kvality života.

Skríning kardiovaskulárnych a onkologických ochorení

 6 min.  |   18. 10. 2023  |   redakcia
Kardioonkológia si kladie ambiciózny cieľ – udržať dobrú kvalitu kardiovaskulárneho systému onkologických pacientov pri zachovaní efektivity protinádorovej liečby.

Riziko ochorenia srdca a ciev u neurologických ochorení

 5 min.  |   18. 10. 2023  |   redakcia
Vyšetrenie a správna liečba kardiovaskulárneho rizika sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každodennej praxe všeobecných lekárov aj neurológov. Aké sú rizikové faktory a možnosti prevencie?

Vplyv CHOCHP na zdravie srdca a ciev

 5 min.  |   16. 10. 2023  |   Norbert Pauk
CHOCHP sa bohužiaľ nedá vyliečiť. Súčasné lieky ale dokážu spomaliť postup choroby, zmierniť ťažkosti pacientov a zlepšiť kvalitu ich života.

Módne diéty: Keto a spol.

 7 min.  |   5. 9. 2023  |   Věra Boháčová
Ako na každom výživovom trende môžeme aj v prípade nízkosacharidových a ketogénnych diét nájsť isté pozitíva. Ale majú tiež celý rad úskalí a na tie je dobré myslieť.

Ako zistiť svoje kardiovaskulárne riziko

 1 min.  |   8. 2. 2023  |   redakcia
Poznať svoje celkové riziko rozvoja srdcovo-cievneho ochorenia je dôležité pre udržanie dobrého zdravotného stavu a kvality vášho života.
Spracované na základe dokumentu Odporúčania ESC v klinickej praxi: Prevencia kardiovaskulárnych ochorení: Čo ako pacient potrebujem vedieť?

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.