Tehotenská cukrovka alebo aj gestačný diabetes je typ cukrovky, ku ktorému dochádza najčastejšie počas druhého alebo tretieho trimestra tehotenstva a po pôrode zvyčajne zmizne. Je však rizikovým faktorom pre vznik cukrovky neskôr a u 30–50 % žien sa v ďalšom tehotenstve opakuje.

Účinok inzulínu (hormónu, ktorý kontroluje koncentráciu cukru v krvi) nie je u niektorých žien v tehotenstve (u 3–20 %) dostatočný a hodnoty krvného cukru – glykémia – sú zvýšené. Vysoká hladina cukru v krvi počas tehotenstva môže viesť pre matku i dieťa k týmto problémom:

 • preeklampsia – vysoký krvný tlak, ku ktorému dochádza počas tehotenstva,
 • neobvyklá hladina cukru u dieťaťa – dieťa by mohlo rásť až príliš, čo zvyšuje pravdepodobnosť cisárskeho rezu,
 • možné poranenie v dôsledku veľkosti dieťaťa a ťažkostí pri pôrode, predčasný pôrod.

Včasnou diagnózou a liečbou sa hladiny krvného cukru normalizujú a riziko komplikácií sa znižuje. Preto sa dnes odporúča vyšetrovanie všetkých tehotných žien na prítomnosť tehotenskej cukrovky. To prebieha v dvoch stupňoch – na začiatku tehotenstva a potom medzi 24. a 28. týždňom.

Aké sú riziká?

K rizikovým faktorom vzniku tehotenskej cukrovky patrí:

 • nadhmotnosť,
 • vek nad 30 rokov,
 • cukrovka v rodine,
 • fajčenie,
 • predchádzajúci pôrod dieťaťa väčšieho ako 4 000 g,
 • predchádzajúce potraty/pôrod mŕtveho plodu v predchádzajúcom tehotenstve,
 • vysoký krvný tlak,
 • nález cukru v moči na začiatku tehotenstva.

Čím viac rizikových faktorov, tým je pravdepodobnosť vzniku tehotenskej cukrovky, najmä u žien nad 30 rokov, vyššia. Riziko vzniku tehotenskej cukrovky sa ale dá určite znížiť prevenciou nadhmotnosti a obezity, teda zdravým stravovaním a udržovaním aktivity pred tehotenstvom aj počas neho. Všeobecne sa odporúčajú zásady zdravej racionálnej stravy, teda jedlo v pravidelných intervaloch, vylúčenie jednoduchých sacharidov a náhradných umelých sladidiel z denného príjmu, dostatok ovocia a zeleniny podľa obsahu sacharidov, dostatok vlákniny, dostatočný pitný režim. Nevhodné sú veľké pauzy medzi jedlami, nepravidelné a rýchle stravovanie.

Tieto zásady vlastne platia aj pre liečbu cukrovky. Diabetická diéta je v tehotenstve individuálna, jej súčasťou je zvýšený príjem bielkovín. Hodnoty krvného cukru (glykémia) si meria každá pacientka sama testovacími prúžkami na glukomere podľa odporúčania lekára. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť normálne hodnoty glykémie pri dodržiavaní odporúčanej diéty, zahajuje sa počas celého tehotenstva liečba inzulínom, ktorá sa ukončí pôrodom.