Gestačný diabetes alebo tehotenská cukrovka je relatívne časté ochorenie spojené s poruchou hospodárenia s krvným cukrom. Je častejšia u žien s nadmernou hmotnosťou alebo obezitou vo veku nad 30 rokov, u žien s vysokým krvným tlakom alebo tehotenskou cukrovkou v rodine a nesie so sebou významné riziká, ako je predčasný pôrod, preeklampsia alebo napríklad nutnosť vykonať cisársky rez (viac v článku o tehotenskej cukrovke). Vzhľadom na to, že je tehotenská cukrovka spojená so závažnými rizikami pre matku aj pre plod a nemá často špecifické príznaky, vyšetruje sa u všetkých tehotných. Skríning prebieha dvojfázovo odbermi v prvom a druhom trimestri.

Vyšetrenie v prvom trimestri

V prvom trimestri robí gynekológ štandardne odbery žilovej krvi na vyšetrenie. Spolu s ostatnými testami je krv vyšetrená aj na hladinu cukru. Tento odber sa robí nalačno. V prípade, že sa zistí hodnota 5,1 mmol/l alebo viac, je odber opakovaný v iný deň. Pokiaľ sa opakovane zistí vyššia hodnota, je tehotná odoslaná na diabetológiu, kde jej bude zabezpečená starostlivosť. Môže sa stať, že opakovaný odber bude v poriadku, potom sa žene odporúča urobiť orálny glukózový tolerančný test na tehotenskú cukrovku (OGTT), viď ďalej vyšetrenie v druhom trimestri.

Vyšetrenie v druhom trimestri

Medzi 24. a 28. týždňom tehotenstva sa u všetkých tehotných s negatívnym vyšetrením tehotenskej cukrovky v prvom trimestri urobí OGTT. Test na tehotenskú cukrovku spočíva v odbere krvi na vyšetrenie hladiny cukru v krvi nalačno a následnom vypití 75 gramov glukózy v tekutine (čaj alebo voda). Následne sú odobraté v hodinových rozostupoch dve vzorky žilovej krvi. 

Lekár by mal ženu upozorniť, že deň pred vyšetrením na tehotenskú cukrovku by mala vylúčiť zvýšenú fyzickú aktivitu a tri dni vopred dodržiavať svoju zvyčajnú diétu bez významného obmedzovania svojich zvyklostí. Pred odberom musí žena 8 hodín hladovať a piť len čistú vodu. Je dôležité, aby tehotná bola poučená o tom, že niektoré lieky treba užívať až po vykonaní testu na tehotenskú cukrovku (hydrokortizón, progesterón, tyroxín). V priebehu testu musí tehotná dodržať pokoj, nesmie fajčiť ani jesť a piť. 

Výsledok testu na tehotenskú cukrovku

Pokiaľ je výsledok negatívny, nalačno je hladina cukru nižšia ako 5,1 mmol/l, po hodine nižšia ako 10,0 mmol/l a po dvoch hodinách sa nachádza pod hodnotou 8,5 mmol/l, žena nemá tehotenskú cukrovku. V opačnom prípade je žena odoslaná na diabetológiu, kde je ďalej vyšetrená a je jej nastavený režim vrátane diéty. 

Väčšina žien s tehotenskou cukrovkou vystačí na kompenzáciu svojho ochorenia s diétou. Asi 10 % žien potrebuje podporu liekmi. 

MUDr. Petra Dvořáková

Súvisiace články