Pavla Banýrová - post cover

PhDr. Pavla Banýrová

Garant sekcie adherencia

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, kde tiež zložila rigoróznu skúšku z pedagogickej psychológie a odborovej didaktiky. V rámci štúdia absolvovala ročnú stáž na University of Durham vo Veľkej Británii, kde sa podieľala na výskumných projektoch v lekárskej antropológii.

V posledných rokoch vytvára, vedie a lektoruje vzdelávacie programy a semináre pre lekárov a stredný zdravotnícky personál, najmä v oblasti klinicko – pacientskej komunikácie, vedúcej k adherencii, v oblasti špecifických komunikačných tém v onkologickej a paliatívnej starostlivosti.. Medzi aktuálne projekty patrí Peer to Peer  pre pacientov s RS, workshopy, zamerané na manažment emócií v zdravotníctve, supervízia a kazuistické semináre v rámci nemocníc, spolupráca s Centrom paliatívnej starostlivosti atď. V roku 2017 nastúpila do systemického psychoterapeutického výcviku.


Čo je to adherencia?

 4 min.  |   23. 4. 2022  |   Pavla Banýrová
Možná jste se s tímto slovem už setkali, možná ještě ne. Lékaři ale řeší téma adherence víc a víc a určitě je namístě vysvětlit, o co se vlastně jedná.

Desatoro adherencie pre pacienta

 2 min.  |   23. 3. 2020  |   Pavla Banýrová
Slovom adherencia sa označuje to, do akej miery ako pacient spolupracujete so zdravotníckymi pracovníkmi a dodržiavate liečbu.
Z hľadiska komunikácie by v každom prípade malo ísť o dvojstranný rozhovor.

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.