Priebeh vášho stretnutia s lekárom sa bude samozrejme odvíjať podľa toho, či ide o pravidelnú kontrolu, plánované vyšetrenie, akútnu konzultáciu, alebo čokoľvek ďalšie, čo treba prebrať. Mal by to ale naozaj byť dvojstranný rozhovor (t. zn. hovorí lekár a hovoríte aj vy ako ten, kto najlepšie vie, ako mu je). Lekár by vám mal klásť zrozumiteľné otázky, dať vám priestor pre vyjadrenie vašich pocitov a ubezpečiť sa, že všetkému, čo vám povedal, rozumiete. Ako by to teda malo vyzerať, keď už ste v ordinácii?

  • Pripravený pacient vie, čo chce prebrať. To znamená, premyslite si vopred, čo chcete lekárovi povedať, a ako chcete svoje ťažkosti stručne popísať. Keď si totiž budete „urovnávať myšlienky“ až nahlas pred lekárom, bude to zdĺhavé, alebo príliš rýchle, chaotické a lekár Vás najskôr nenechá všetko dohovoriť.
  • Pripravený pacient vie, ktoré lieky a v akom rozpise berie. Vybaviť si oválnu tabletku v žltej krabičke nestačí. Pokiaľ máte liekov viac a niektoré len krátko, nemusí byť jednoduché všetko si ľahko pamätať. Pozrite sa do karty pacienta tu na webe, kde si môžete súpis liekov pripraviť a jednoducho stiahnuť do PDF a odoslať na mail, alebo pred návštevou lekára vytlačiť.
  • Pripravený pacient vie, že je v poriadku mať so sebou pripravené otázky na papieri (alebo v mobile, ale skrátka napísané). Spomenúť si na všetko priamo na stoličke v ordinácii, to je neisté. Tam ste nútení premýšľať o tom, čo si hovoríte a plánujete v rozhovore s lekárom, a nie si vybavovať otázky z domova.
  • Pripravený pacient dokáže sformulovať takú otázku, aby mu následná odpoveď objasnila jeho stav, liečbu a všetko ďalšie, čo je preňho dôležité. Určite sa dozviete všetky podstatné informácie, keď budete klásť konkrétne otázky typu: S tým obmedzením soli mám najväčší problém, pán doktor, čo by mi to mohlo uľahčiť? Stalo sa mi, že som liek zabudol užiť, ako sa tomu nabudúce mám vyhnúť? Mohli by sme si, prosím, znovu pripomenúť, ako moje lieky v tele fungujú? Aký je plán ďalšej liečby, pán doktor? Čo by som ešte mohol skúsiť pre zlepšenie?
  • Pripravený pacient tiež vie, že najlepšie si informácie zapamätá, keď ich povie on sám a nahlas (väčšina z nás sa takto učila do školy – opakovali sme si nahlas, a tak to funguje aj mimo školskej lavice: akonáhle sme schopní vec sami nahlas sformulovať, máme veľkú šancu, že si ich dobre zapamätáme). Niektorí lekári Vás k takému zhrnutiu dôležitých bodov vyzvú sami, ale pokiaľ nie, môžete si kľúčové informácie (= na čo určite nemáte zabudnúť) na záver vašej návštevy u lekára zhrnúť nahlas sami aj bez vyzvania. Lekári to poznajú a vedia, že to funguje.
  • Pripravený pacient vie, že ak ide o náročnejšiu situáciu, je v poriadku a je vhodné vziať si so sebou blízku osobu. Viac hláv si viac odnesie – aj to je vec, ktorú lekári vo vážnych chvíľach podporujú.

Vaša pripravenosť je skrátka v tom, že chcete s lekárom viesť skutočný rozhovor, že sa chcete pýtať a diskutovať a že vďaka našim radám už viete, ako na to. Kvalitná príprava môže urobiť z návštevy lekára dialóg pre vaše zdravie.

Súvisiace články