Fajčenie vo svete ročne zabíja až 6 miliónov ľudí a z toho až 600 tisíc úmrtí má na svedomí pasívne vdychovanie splodín cigaretového dymu. Prestať fajčiť má zmysel vždy – nikdy nie je neskoro. Závislosť od tabaku je choroba, a preto nie je hanba požiadať o odbornú pomoc, naopak, tá šancu na zbavenie sa závislosti zvyšuje.

Fajčenie predstavuje tiež rizikový faktor pre rozvoj mnohých akútnych aj chronických ochorení. Dopady na ľudské zdravie sú markantné a každá vyfajčená cigareta stav ešte zhoršuje.

Tabakový dym obsahuje asi 7 000 chemických látok, 70 z nich sú preukázané karcinogény a majú priamu súvislosť so vznikom rakoviny. Arzén, benzén, amoniak, decht, kyanovodík, oxid uhoľnatý sú jedny z popredných. Okrem toho sa do samotných cigariet pridáva ďalších 680 prídavných látok, ktoré majú z fajčenia urobiť atraktívny pôžitok. Najlepšou prevenciou je preto nefajčiť vôbec. Navyše každá nevyfajčená cigareta znamená v úsporu peňazí. Ak fajčíte denne 10 cigariet, sú to 3 eurá na deň. Ak si spočítate ročné výdavky s priemernou spotrebou cigariet, môžete ušetriť takmer 1000 eur, pokiaľ fajčenie zanecháte úplne.

Nielen pľúcne nádory

Bolo vedecky preukázané, že fajčenie negatívne ovplyvňuje kvalitu genetickej informácie, teda DNA. Nefajčiar má približne 25-krát menšiu šancu rizika vzniku nádorového bujnenia v dutine ústnej, hrtane, pľúcnom tkanive, pažeráku, močovom mechúre alebo slinivke brušnej (pankrease). Ročne v našej krajine diagnostikujeme až  pätnásť nových pacientov s agresívnym malobunkovým typom rakoviny pľúc.

Embólia a trombotická choroba 

V súvislosti s fajčením sa často hovorí o poškodení dýchacieho systému, avšak veľký dopad má fajčenie aj na cievy. Na podklade narušenia ich výstelky dochádza k aktivácii krvných dostičiek a zrážanlivých faktorov krvi. Tie potom majú tendenciu sa zhlukovať v mieste poškodenia. Vplyvom látok z cigaretového dymu rastie aj koncentrácia tzv. fibrinogénu, ktorý zvyšuje hustotu krvi, podieľa sa na zástave krvácania a na vzniku krvnej zrazeniny (trombu). Nadmerné množstvo aminokyseliny homocysteínu zase vedie ku kôrnateniu tepien (ateroskleróze). Oboje úzko súvisí s ischemickou chorobou srdca (ICHS), ischemickou chorobou dolných končatín (ICHDK) a s predkolennými vredmi. Hrozí zvýšené riziko srdcového infarktu alebo prasknutie výdute hrudnej či brušnej srdcovnice (aorty). Tieto akútne stavy sú v mnohých prípadoch smrteľné.

Chronické pľúcne ochorenie

Pravidelné vdychovanie cigaretového dymu má často priamu súvislosť s rozvojom chronických ochorení nielen pľúc, ale aj priedušiek a priedušnice. Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) invalidizuje mnoho fajčiarov, obťažuje ich častým kašľom, produkciou hlienu, chrapotom, zastretým hlasom a vedie ku zhoršeniu dýchacích funkcií a k nedostatočnému okysličovaniu tkanív. Vplyvom fajčenia sa zhoršuje aj astma.

Nikotín je toxický pre ľudské bunky

Nikotín sa v prírode vyskytuje ako rastlinný alkaloid v listoch tabaku. Umelo vyrobený sa používa ako jed na vošky. Vstrebanie v pľúcach je veľmi rýchle a receptory v mozgu ho registrujú už niekoľko sekúnd po vdýchnutí. Je vysoko návykový, podľa niektorých štúdií viac ako heroín, avšak súvislosť s rakovinou nebola vedecky preukázaná. Neplnoleté osoby, tehotné či dojčiace ženy, pacienti liečiaci sa na cukrovku alebo s ochorením ciev by sa užívaniu nikotínu mali vyhnúť oblúkom. Náplasti, žuvačky a ďalšie nikotínové náhrady môžu prechodne pomôcť pri odvykaní.

Fajčenie v tehotenstve je nebezpečné pre dieťa

O tom, že nikotín a cigaretový dym majú negatívny dopad na nenarodené dieťa, niet pochýb. Boli preukázané nielen patologické zmeny v dýchacích cestách, ale aj vo výstelke ciev, ktoré prepájajú telový obeh matky a plodu. Novorodenci majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku vrodených vývojových vád, zvyčajne nižšiu pôrodnú hmotnosť a častejšie pôrodné a popôrodné komplikácie. Syndróm náhleho úmrtia dieťaťa nemá presne vysvetlenú príčinu, avšak vzťah s fajčením je evidentný.

Zhoršená hygiena dutiny ústnej a skorší vznik vrások

Fajčiari majú podstatne horšie mikrobiálne zloženie v ústach, bojujú s nepríjemným zápachom a zažltnutými a kazovými zubami. Častejšie tiež trpia na afty a popraskané ústne kútiky. Cigarety navyše zhoršujú regeneračnú schopnosť kože, znižujú jej elasticitu a pravidelní konzumenti tabakových výrobkov budú mať pravdepodobne skôr vrásky.

Zdravotné komplikácie, ktoré sa vyskytujú častejšie u fajčiarov: 

 • vyššia pravdepodobnosť vzniku rakoviny dutiny ústnej, hrtanu, pľúc, pažeráku, obličiek, močového mechúra a slinivky brušnej (pankreasu),
 • poškodenie krvných a lymfatických ciev a kôrnatenie tepien (ateroskleróza),
 • poruchy srdcového rytmu (arytmie), riziko vzniku srdcového infarktu, cievne mozgové príhody (CMP) a ischémia dolných končatín (ICHDK),
 • častejšie respiračné infekcie a alergie,
 • zastrený hlas, chrapot,
 • dýchavica, zvýšená produkcia hlienu, chronický kašeľ, chronický zápal priedušiek, astma, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP),
 • vznik cukrovky (diabetes mellitus), 
 • žalúdočné a dvanástnikové vredy,
 • rednutie kostí (osteoporóza),
 • znížená plodnosť u mužov,
 • horšie hojenie rán,
 • častejšie pooperačné komplikácie,
 • riziko potratu, vrodených vývojových vád, nižšej pôrodnej hmotnosti, pôrodných a popôrodných komplikácií u tehotných žien.

Celý rad zmien, ku ktorým dôjde, keď prestanete fajčiť, poznáte relatívne rýchlo. Zhrňme si, čo sa stane, keď prestanete fajčiť:

 • zlepší sa vám čuch a chuť,
 • bude sa vám lepšie dýchať,
 • zlepší sa vaša ústna hygiena a zníži sa kazivosť zubov,
 • zlepší sa stav vašej kože a pleti, budete mať belšie nechty,
 • zmenší sa pravdepodobnosť vzniku určitých typov rakoviny,
 • spomalí sa pulzová frekvencia (búšenie srdca),
 • ušetríte nemalé peniaze.

Pasívne fajčenie je tiež problém

Ak sa vzdáte cigariet, ochránite nielen seba, ale aj svoje okolie. Vedľa fajčiacej osoby alebo v zafajčenej miestnosti pasívne vdychujeme približne 96 % rovnakého množstva splodín a škodlivých látok ako sám fajčiar. Na dôsledky pravidelného pasívneho fajčenia podľa štatistík zomrie až 3 000 ľudí ročne. Podľa štúdií už len prítomnosť v zafajčenom prostredí zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody (mŕtvice) o 80 % a zvyšných 20 % pripadá na karcinóm pľúc. Okrem toho ľudia z okolia fajčiarov sú náchylnejší na vzplanutie astmy a chronického kašľa a taktiež majú rovnaké riziko vzniku rakoviny pľúc, ako má aktívny fajčiar.

Ako poznať abstinenčné príznaky?

Veľa ľudí chce s fajčením prestať, pretože už dobre vedia, ako škodí zdraviu (niekomu zase vadí samotná závislosť od cigarety, ktorá fajčiara často zbavuje slobodnej vôle), ale obávajú sa nepríjemných abstinenčných príznakov, medzi ktoré patria: neovládateľná túžba si zafajčiť, podráždenosť a premenlivá nálada, úzkosť, zlá nálada, smútok, nemožnosť sa sústrediť, nepokoj, nervozita, nespavosť, zvýšená chuť do jedla, zvyšovanie telesnej hmotnosti a zápcha.

Požiadajte o pomoc

Rozhodnúť sa prestať fajčiť po mnohoročnom pravidelnom fajčení rozhodne nie je ľahká záležitosť. Navyše, závislosť od nikotínu je „ozajstná“ choroba, ktorá má svoju vlastnú diagnózu, označovanú lekármi ako F17.2. A ako taká má aj svoju liečbu. Inak povedané, nie je zlé požiadať o odbornú pomoc, rozhodne to nie je hanba ani zlyhanie. Odborná pomoc významne zvyšuje šancu, že sa svojej závislosti zbavíte. Existuje veľa online webov a možností telefonickej podpory, taktiež špecializovaných centier pre ľudí závislých od tabaku, kde pracujú nielen lekári, ale aj adiktológovia a psychoterapeuti. Odbornú pomoc vám môže poskytnúť váš praktický lekár alebo farmaceuti v lekárňach.

Pomalými krôčikmi k úplnej abstinencii

 • Nikdy nie je neskoro prestať fajčiť.
 • Napíšte si zoznam kladov a záporov, prečo prestať fajčiť.
 • Nesnažte sa robiť veľké, radikálne zmeny naraz, ale skôr postupne znižujte počet cigariet za deň.
 • Odstráňte zo svojho domova všetko, čo vám pripomína fajčenie alebo k nemu podnecuje (zapaľovače, cigarety, popolníky).
 • Pokiaľ fajčenie bolo súčasťou vášho denného rituálu, skúste ho nahradiť novým, aby vás stereotyp neuviedol do pokušenia.
 • Oznámte svojej rodine a priateľom, že prestávate fajčiť, aby vás v tomto počínaní podporili.
 • Nikotínové prípravky vám pomôžu potlačiť fyzické nutkanie si zapáliť pri abstinenčných príznakoch.
 • V prípade pochybností môžete kontaktovať poradne pre odvykanie fajčenia v rámci poradní zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Sú elektronické cigarety menším zlom?

Elektronické cigarety sa tešia stále väčšej popularite. Roztok s nikotínom je zahrievaný a výpary sú vdychované do pľúc. V porovnaní s normálnou obyčajnou cigaretou sú zdravotné riziká nižšie. Štúdie potvrdzujú účinnosť elektronických cigariet pri odvykaní fajčenia alebo pri znižovaní počtu vyfajčených cigariet. Výhodou je nižší výskyt toxických látok a vôňa, ktorá je príjemnejšia ako cigaretový dym. Problematika pasívneho fajčenia je pre okolie nižšia, avšak citlivé môžu byť deti, pacienti s astmou či srdcovým ochorením.

Zahrievaný tabakový výrobok alebo „heat-not-burn” je elektronické zariadenie, kde je tabak len zahrievaný. Výhodou je, že nedochádza k horeniu a nevznikajú splodiny spaľovania. Či sú rovnako rizikové ako klasické cigarety, zatiaľ nie je isté.

Orálny tabak (snus), nesprávne označovaný ako „žuvací” tabak, je uspôsobený pre užitie ústami a vstrebanie nikotínu pomocou slizníc. Uvádzanie orálneho tabaku na trh je v EÚ s výnimkou Švédska zakázané smernicou 2014/40/EU zo dňa 3. 4. 2014.

Bc. Karolína Vašků

Zdroje:

https://www.slzt.cz/o-spolecnosti)
https://www.koureni-zabiji.cz/proc-prestat/
European Commission. Attitudes of Europeans Towards Tobacco, 2012.

Súvisiace články