Ako prebieha vyšetrenie bolesti

Pre stanovenie intenzity sa používajú rôzne škály bolesti. Súčasťou diagnostiky je celkové klinické vyšetrenie zahrňujúce napr. RTG, CT, alebo magnetickú rezonanciu.

Ako sa má viesť Denník bolesti

Pre samotnú diagnostiku ale najmä pre stanovenie úspešnej terapie, by si mal pacient, najmä s chronickou bolesťou, viesť Denník bolesti.