Bolesti hlavy delíme na primárne, ktoré mávajú normálny neurologický nález, a sekundárne, ktoré vznikajú ako príznak iného ochorenia.

K tým primárnym patrí práve migréna alebo tenzné bolesti hlavy. K sekundárnym radíme napr. bolesti hlavy v súvislosti s úrazom, s cievnym ochorením hlavy, bolesť hlavy v súvislosti s infekciou, s psychiatrickými chorobami, bolesti hlavy od dutín, bolesti hlavy pri potápaní alebo napr. bolesť hlavy vzniknutú v súvislosti s farmakologicky účinnou látkou alebo jej vysadením. K tej môže dôjsť nielen pri nadmernom užívaní liekov, ale aj napr. pri nadmernom pití kávy. Celý rad bolestí stále ešte nedokážeme zaradiť.

O akú bolesť ide, pomôže určiť aj to, kde sa vyskytuje. Napr. pre bolesť dutín je typický výskyt v oblasti nosových dutín pri predklone. Pri tzv. „cluster headache“ je charakteristická silná bolesť za okom, na ktorú nepomáha kľud ako pri migréne. Tenzná bolesť je naopak tupá, povrchová, vyskytujúca sa v prednej časti hlavy, odkiaľ sa šíri dozadu a často mení svoje miesto. Pre bolesť hlavy pri migréne je typické, že býva jednostranná, pulzujúca a silná. Viac v článku:

Čo je migréna a ako sa dá rozpoznať

Súvisiace články