Pretože vnímanie bolesti je veľmi individuálne a závisí od mnohých okolností, môže byť pre vás niekedy ťažké zdieľať svoje pocity so svojím okolím a s lekárom. Pre samotnú diagnostiku ale najmä pre stanovenie úspešnej terapie, by si preto pacient, najmä s chronickou bolesťou, mal viesť Denník bolesti. Takýto záznam by sa mal robiť pravidelne a mal by obsahovať:

  • obdobie výskytu bolesti (ráno, dopoludnia, odpoludnia, v noci, alebo presnú hodinu),
  • charakter bolesti (trhavá, pálčivá, vystreľujúca, bodavá, kŕčovitá, tlaková…),
  • intenzitu bolesti a jej zmien v určitom časovom období (najčastejšie sa používa vizuálna analógová škála (VAS – pripojený obrázok), kedy pacient na úsečke alebo výseku označí intenzitu bolesti od „žiadna bolesť“ až po „najhoršiu bolesť, akú si dokáže predstaviť“, následne sa subjektívne hodnotenie prevedie na číselnú škálu od 0 do 10, kde 0 = žiadna bolesť a 10 = najhoršia bolesť, akú si pacient dokáže predstaviť),
  • presné množstvo užívaných liekov,
  • ich účinnosť,
  • okolnosti výskytu bolesti (napr. zmeny počasia, nedostatok spánku, konflikty alebo iné stresujúce podnety),
  • prípadné obmedzenie pohyblivosti,
  • bežné denné aktivity podmienené bolesťou,
  • trvanie nerušeného spánku,
  • výskyt nevoľnosti, zápchy a ovplyvnenie príjmu potravy a tekutín.

Dodatočné posudzovanie sily bolesti a všetkých okolností s ňou spojených je veľmi ťažké a je zaťažené veľkou chybovosťou. Preto má vedenie denníka pre úspešnosť liečby veľký význam. O presnom spôsobe jeho vedenia sa môžete poradiť so svojím lekárom. Vedenie denníka znamená nielen vaše väčšie zapojenie do celého procesu, ale prispieva aj k tomu, že si napr. uvedomíte faktory, ktoré bolesť vo vašom prípade ovplyvňujú, a ktoré môžete napríklad aj sami ovplyvniť. Tento denník ale najmä zhromažďuje dôležité podrobné údaje, ktoré sú pre lekárov cenným zdrojom informácií o možných príčinách, vami podniknutých krokoch pre elimináciu bolesti i ich výsledkov. Zároveň umožňujú kontinuálne monitorovanie vášho stavu.

V súčasnosti je k dispozícii niekoľko typov denníkov, ktoré pacient môže dostať aj s vysvetlením priamo v ambulancii bolesti.

Súvisiace články