Bolesť je nepríjemným senzorickým a emocionálnym prežitkom spojeným so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva. Rozdeľujeme ju podľa niekoľkých hľadísk:

Podľa dĺžky trvania:

 1. Akútna bolesť (AB) – trvá sekundy až týždne, maximálne však do troch mesiacov, zvyčajne začína náhle a netrvá dlho. Vzniká po úraze, v dôsledku operačného zákroku alebo pri ochorení spojenom s bolesťou (pásový opar, žlčová kolika). Pôsobí ako silný stresor a vyvoláva napr. vyplavenie stresových hormónov, ale aj pokles imunity. AB je dobre lokalizovateľná. Je signálom poškodenia a choroby, takže má nesmierny význam pre naše prežitie. Je sprevádzaná napr. tachykardiou, potením, zadržiavaním moču, spomalením peristaltiky, alebo vysokou hladinou cukru v krvi. Keď sa zranenie zahojí, bolesť pominie. Príkladom AB je pooperačná a úrazová bolesť, náhla príhoda brušná, srdcový infarkt, črevná kolika, bolesť zubov. AB väčšinou dobre reaguje na liečbu a väčšinou postačí jedna terapeutická metóda (napr. farmakoterapia, nervová blokáda lokálnym anestetikom).
 2. Chronická bolesť (CHB) – je dlhodobá, často sa nedá odstrániť jej príčina a o jej liečbe sa treba poradiť s lekárom. Trvá dlhšie ako 3 mesiace a pretrváva aj po odstránení vyvolávajúceho podnetu alebo zhojení tkanivového poškodenia. Často nie je na pacientovi zreteľne vidieť. Zhoršuje kvalitu života, vedie k fyzickému a psychickému strádaniu. K základným príznakom CHB patrí:
  • bolesť trvajúca mesiace až roky,
  • bolesť narušuje spánok, niekde vedie až ku spánkovej deprivácii,
  • bolesť býva stála (pálčivá, zvieravá, tupá) alebo sa prejavuje formou záchvatov,
  • bolesť môže nápadne zosilňovať vplyvom vnútorných (infekcia, teplota) a vonkajších faktorov (zmeny polôh, klimatické vplyvy),
  • bolesť sa niekedy dá ťažko opísať, môže byť vo viacerých oblastiach súčasne,
  • zle reaguje na liečbu, úspešná liečba vyžaduje väčšinou použitie viacerých liečebných metód súčasne,
  • CHB má negatívny vplyv na emócie, vedie k pocitom beznádeje, úzkosti a k sekundárnej depresii, môže byť aj príčinou samovražedných úvah,
  • CHB má negatívne psychosociálne dôsledky a narušuje medziľudské vzťahy.

Najčastejšou CHB je bolesť chrbta v bedrovej a krčnej oblasti, bolesť chrbtice, osteoartróza, reumatoidná artritída, osteoporóza, bolesti hlavy, poúrazové a pooperačné bolesti, neuropatická bolesť (napr. pri cukrovke, po pásovom opare), pahýľová a fantómová bolesť (po amputáciách končatín). CHB nemusí mať jasnú príčinu. CHB môže relatívne často unikať pozornosti. CHB môže byť najvýraznejším problémom celkového zdravotného stavu pacienta.

Z patofyziologického hľadiska:

 1. Nociceptívna bolesť (NCB) – bolesť vzniká podráždením receptorov bolesti tzv. nociceptorov (bunkové štruktúry, akési senzory, schopné spracovať bolestivé podnety) v tkanivách. Je výrazom normálnej funkcie nervového systému a býva popisovaná ako, trhavá, bolestivý tlak alebo ostrá. Býva dobre lokalizovateľná a všeobecne reaguje na analgetiká.
 2. Neuropatická bolesť (NPB) – bolesť vzniká priamo v nervovom systéme, je spôsobená jeho postihnutím. Vyznačuje sa ako bolesť konštantná pálčivá, alebo záchvatová ako bodanie, pichanie, vystreľovanie.
 3. Vyskytovať sa môže aj bolesť zmiešaná (NCB + NPB – typicky po operáciách chrbtice), dysautonómna a psychogénna.

Bolesť rozdeľujeme aj na nenádorovú a nádorovú:

 1. Nádorová bolesť (NB) - je charakterizovaná intenzitou a naliehavosťou a zároveň prognózou pacienta. Môže byť tak akútna a chronická. Nedostatočná komunikácia zdravotníkov aj príbuzných často odsudzuje pacienta do bezvýchodnej izolácie. Bolesť môže byť prvým príznakom ochorenia, recidívy ochorenia, jeho progresia alebo sa môže objaviť kedykoľvek v priebehu ochorenia. Môže vzniknúť aj v dôsledku liečby nádorového ochorenia a zostávať ako jej následok. Udáva sa, že asi 80 % všetkých onkologicky chorých sa niekedy v priebehu svojho ochorenia stretne so silnou bolesťou.
 2. Chronická nenádorová bolesť (CHNNB) – viď vyššie popísaná chronická bolesť (popis charakterizuje predovšetkým nenádorovú formu CHB).

Súvisiace články