1. Nežiaduce účinky (NÚ) liečby:

NÚ sa môžu vyskytnúť u všetkých typov analgetík. Tento problém nadobúda význam pri dlhodobej liečbe. U neopioidných analgetík, najmä u nesteroidných antireumatík (NSA) bývajú časté poruchy tráviaceho traktu (vredová choroba žalúdka, krvácanie do tráviaceho traktu), poruchy funkcie obličiek, pečene a krvácavosti. U opioidných analgetík (morfín, fentanyl, oxykodon) sa tieto NÚ nevyskytujú, ale individuálne sa môže vyskytnúť nevoľnosť a zvracanie, ospalosť, svrbenie a veľmi často zápcha. Pri správne vedenej liečbe bolesti opioidmi nevzniká typ závislosti, ktorý sa vyskytuje u narkomanov, ale pravidelne sa rozvíja tzv. fyzická závislosť. Tá sa prejaví rozvojom abstinenčného (odvykacieho) stavu (tras, husia koža, nervozita, úzkosť) pri náhlom vysadení opioidov. Tomu sa predchádza postupným vysadzovaním opioidov (ak je pre to z lekárskeho hľadiska dôvod).

Mnohým NÚ sa dá predchádzať preventívnym podaním niektorých liekov. Prínosné sú gastroprotektíva (napr. omeprazol) pri dlhodobej liečbe NSA, antiemetiká (lieky proti nevoľnosti a zvracaniu – haloperidol, metoklopramid, ondansetron) a laxatíva (preháňadlá) pri liečbe opioidmi.

2. Nesprávna kombinácia liekov a predávkovanie

Jedným z dôvodov stále častejšieho predávkovania je široká ponuka liekov s rovnakou účinnou látkou. Napr. valetol, ataralgin, panadol, paralen a coldrex obsahujú rovnakú účinnú látku, takže pri neznalosti účinnej látky a ich nesprávnej kombinácii môže pri kombinácii týchto liekov ľahko dôjsť k predávkovaniu.

Kombinácia neopioidných a opioidných analgetík môže byť výhodná, rovnako ako kombinácia analgetík s adjuvantnými analgetikami. Veľkou chybou je však súčasné užívanie viacerých typov NSA.

Vzhľadom na to, že NSA vo veľkej miere užívajú najmä starší polymorbidní pacienti, treba dať pozor na možné liekové interakcie NSA najčastejšie s liekmi na cukrovku (antidiabetiká), riedenie krvi (antikoagulanciá) a na vysoký krvný tlak (antihypertenzíva).

3. Zanedbanie stavu

Nedostatočná liečba bolesti je problémom aj vo vyspelých krajinách. Aj keď sa situácia v oblasti liečby bolesti v poslednom čase zlepšila, ani v dnes nie je v ČR napr. nádorová bolesť dostatočne liečená. V značnej časti prípadov pritom ide o vhodný výber liekov a ich správne použitie. Pravidlom úspešnosti je teda správne užívanie liekov, predovšetkým v kombináciách, presné a stále dodržiavanie lekárom stanovených pravidiel.

Ak odpoviete, aj keď len raz kladne, je na čase začať s liečbou bolesti:

  • Trpím na bolesť veľkú časť dňa
  • Snažím sa s bolesťou čo najviac bojovať
  • Keď sa bolesť stáva neznesiteľnou, beriem si lieky
  • Kvôli bolesti nemám chuť vidieť sa s mnohými ľuďmi
  • V noci sa budím kvôli bolesti


Súvisiace články