Za vysoký krvný tlak alebo hypertenziu sa považuje taký, ktorý je vyšší alebo rovný hodnote 140/90 mm Hg. Aby bola táto hodnota objektívna, mala by byť nameraná pri minimálne dvoch rôznych návštevách u lekára.

Myslite na to, že:

Pozrite si našu infografiku:


Pokiaľ sa teda podarí dostať hypertenziu pod kontrolu, výrazne sa znižuje pravdepodobnosť, že dôjde k rozvoju cievnej mozgovej príhody (mŕtvice), srdcovej príhody či srdcového zlyhania.


Poznáte príznaky cievnej mozgovej príhody? Stiahnite si PDF


Súvisiace články