Riziko chorôb srdca a ciev sa v živote ženy mení

 7 min.  |   30. 9. 2022  |   redakcia


V živote ženy sa objavujú dve špecifické obdobia – tehotenstvo a menopauza, ktoré sú spojené s mnohými telesnými zmenami. Tieto zmeny môžu ovplyvňovať kardiovaskulárne zdravie ženy, teda zdravie srdca a obehového systému. Čo presne sa v ženskom tele v týchto citlivých životných epizódach odohráva?

Tehotenstvo a menopauza (vymiznutie menštruácie po tzv. prechode) predstavujú v živote ženy špecifické obdobia, ktoré sa spájajú so zmenami hodnôt krvného tlaku a cholesterolu. V tehotenstve dochádza k významnému, ale fyziologickému (prirodzenému) nárastu hodnôt cholesterolu a krvný tlak (TK) sa v tehotenstve za normálnych podmienok mierne znižuje. V menopauze sa mení profil aj hladiny cholesterolových častíc v krvi a tie sa stávajú nebezpečnejšími pre cievnu stenu. TK v menopauze stúpa, ale nie je zatiaľ úplne jasné, či je to dané útlmom aktivity vaječníkov, alebo súčasným starnutím s prípadným nárastom telesnej hmotnosti.

Tehotenstvo a vysoký cholesterol v krvi

Je dôležité vedieť, že v tehotenstve sa významne zvyšujú hodnoty tzv. LDL cholesterolu (o 25 až 50 percent) a iných krvných tukov, triglyceridy môžu svoju hodnotu až zdvojnásobiť. V prípade, že nie sú známe hodnoty cholesterolu z obdobia pred otehotnením, mali by byť u tehotnej ženy urobené odbery krvi pri prvej návšteve gynekológa. K návratu hladín lipidov v krvi do východiskového stavu pred tehotenstvom dochádza po pôrode relatívne rýchlo, približne do dvoch týždňov, a netreba sa preto ich výkyvmi znepokojovať.

Vysoký cholesterol v krvi už pred tehotenstvom

Pokiaľ však žena trpí na vysoký cholesterol v krvi už pred tehotenstvom, mala by prijať určité režimové opatrenia a najmä upraviť jedálniček tak, aby sa jej telesná hmotnosť zvyšovala čo najmenej. Nie je to úplne ľahké zabezpečiť, pretože výraznejší hmotnostný prírastok k tehotenstvu skrátka často patrí, ale odporúča sa jedlo rozložiť do viacerých menších porcií za deň a konzumovať viac vlákniny, ktorá zabezpečí pocit sýtosti. Proteíny obsiahnuté v strave by mali mať nižšiu kalorickú hodnotu. Výrazné obmedzenie tukov v potrave sa neodporúča, pretože to by mohlo byť spojené s negatívnym vývojom plodu.

Dôležitosť liekov na zníženie cholesterolu v tehotenstve

Pokiaľ má budúca mamička na začiatku tehotenstva viac rizikových faktorov súčasne alebo už je napríklad po nejakej prekonanej cievnej príhode, môže u nej lekár zvážiť podávanie liekov na zníženie cholesterolu. Štúdie naznačili, že tieto lieky, tzv. statíny, sú v tehotenstve síce spojené s určitými rizikami, ale nepotvrdilo sa, že by viedli k priamemu poškodeniu vyvíjajúceho sa plodu.

Menopauza a jeho vplyv na ženský organizmus

Menopauza predstavuje v živote ženy prelomovú fázu, ktorá má svoje zvláštnosti. Objavuje sa škála psychických aj telesných ťažkostí, z ktorých prvé sa môžu prejaviť aj niekoľko rokov pred poslednou menštruáciou. Najväčšou hormonálnou zmenou v klimaktériu (prechode) je predovšetkým pokles hodnoty hormónu estradiolu, ktorý sa v období plodnosti tvorí vo vaječníkoch. U žien v menopauze naopak stúpa hladina mužského hormónu testosterónu, čo mení pomer ženských a mužských hormónov v tele a výrazne ovplyvňuje výšku krvného tlaku a hodnoty indexu telesnej hmotnosti (BMI). Ľahšie sa potom rozvíja obezita v oblasti brucha alebo odolnosť tkanív voči hormónu inzulínu, čo môže vyústiť do rozvoja cukrovky 2. typu.

Krvné lipidy v menopauze

Zmenám sa nevyhnú ani krvné lipidy, ktoré získavajú v tomto období potenciál viac poškodzovať cievnu stenu a urýchľovať rozvoj aterosklerózy. Výskyt úmrtia žien na ochorenie srdca a ciev výrazne rastie okolo 50. roku života, čo svedčí o vplyve úbytku ženských hormónov, ktoré mali dovtedy ochranný vplyv na cievnu stenu u žien. Dôležité je preto u žien v menopauze pravidelne kontrolovať nielen hodnoty cukru v krvi (glykémiu) a krvný tlak, ale aj krvné lipidy, a pokiaľ sú zvýšené, pristúpiť k včasnej liečbe.

Hormonálna antikoncepcia v menopauze

Ako je to s hormonálnou antikoncepciou v období menopauzy? Býva odporúčaná u žien trpiacich na výrazné a obťažujúce klimakterické príznaky a zrejme má u mladých žien v období menopauzy aj ochranný vplyv na srdce a cievy. Neodporúča sa však všeobecne u žien, ktoré sú kardiovaskulárne rizikové alebo už prekonali nejakú kardiovaskulárnu príhodu, ako je srdcový infarkt či mozgová mŕtvica.

Tehotenstvo a vysoký krvný tlak

Krvný tlak sa v tehotenstve za normálnych fyziologických podmienok mierne znižuje. Najnižší tlak je približne v polovici tehotenstva. Potom začne opäť pozvoľna stúpať a okolo pôrodu dosahuje hodnoty ako pred tehotenstvom. Arteriálna hypertenzia (vysoký krvný tlak) a jej komplikácie v tehotenstve sú ale jednou z hlavných príčin zvýšenej materskej a novorodeneckej chorobnosti a úmrtnosti. Vyskytujú sa asi u 10 percent tehotných žien. V prípade, že žena trpí pred tehotenstvom na hypertenziu, má približne 25 % riziko rozvoja preeklampsie, ktorá je závažnou komplikáciou ohrozujúcou tehotenstvo, ale je spojená aj s rizikom vzniku chorôb srdca a ciev neskôr v živote ženy. Hypertenzia v tehotenstve znamená hodnoty 140/90 mm Hg alebo viac.

Preeklampsia v tehotenstve

Preeklampsia patrí medzi časté príčiny predčasného pôrodu s potenciálne závažnými dôsledkami pre zdravie matky aj plodu. Pokiaľ sa u budúcej mamičky zistí vysoké riziko vzniku preeklampsie, môže nasadenie kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu) pred 16. týždňom tehotenstva znížiť riziko vzniku včasnej preeklampsie o 80 – 90 percent. Najlepšie je začať podávať túto prevenciu už od 12. týždňa tehotenstva a pokračovať do 36. až 37. týždňa. Hlavným cieľom liečby hypertenzie u tehotných žien je zabrániť komplikáciám.

Pokiaľ majú ženy hypertenziu už pred tehotenstvom a liečia sa na ňu, zavedená terapia sa im, pokiaľ možno, ponecháva s tým, že sa vysadzujú len lieky nevhodné pre obdobie tehotenstva a toleruje sa TK až do výšky 150/95 mm Hg. U hypertenzie vzniknutej až v tehotenstve a u preeklampsie sa zahajuje liečba už od hodnôt krvného tlaku prevyšujúcich 140/90 mm Hg. Krvný tlak vyšší ako 170/110 mm Hg sa považuje za urgentný stav vyžadujúci hospitalizáciu. V tehotenstve sa na rozdiel od liečby hypertenzie mimo tehotenstva neodporúča znižovanie hmotnosti ani výrazné obmedzenie solenia. Nepreukázalo sa, že by tieto opatrenia priaznivo ovplyvňovali výšku krvného tlaku či prognózu tehotných.

Menopauza a vysoký krvný tlak 

Krvný tlak u žien stúpa viac najmä okolo menopauzy. Zistilo sa, že ženy vo veku od sedemdesiat rokov „doháňajú“ vo výške krvného tlaku mužov, alebo tieto hodnoty niekedy dokonca prekonajú. Ukazuje sa , že ženské pohlavné hormóny pravdepodobne zabraňujú vzostupu krvného tlaku počas plodného života a po ich úbytku v menopauze a po menopauzálnom náraste hladín mužských pohlavných hormónov u žien sa karta obracia a ženy viac trpia na vysoký krvný tlak. U mnohých žien sa po menopauze tiež zvyšuje hmotnosť, ktorá je priamo spojená so vzostupom TK a zvýšeným výskytom cukrovky 2. typu.

Lieky na vysoký krvný tlak v menopauze

Pre zabezpečenie zdravia ženy po menopauze je kľúčové zabrániť výskytu hypertenzie, aby pôsobila na srdce a cievy a poškodzovala ich. Ženy by preto mali svedomito užívať lieky proti vysokému tlaku podľa pokynov lekára. V súčasnosti je odporúčaným postupom podanie  kombinácie dvoch liekov v jednej tablete už od začiatku vzniku hypertenzie – kombináciou aj nižších dávok dvoch liekov sa dá dosiahnuť nielen kontrola hypertenzie, ale dá sa počítať aj s ďalšími priaznivými účinkami týchto liekov na zdravie ciev. Je potvrdené, že včas zahájená liečba hypertenzie zásadným spôsobom znižuje riziko vzniku infarktov a mozgových príhod v ďalšej životnej etape, ktorú si všetky ženy prajú stráviť aktívne a v zdraví.

redakcia MEDICAL TRIBUNE CZ

hlasování

0 (0)

Štítky:
cholesterol
menopauza
srdce
tehotenstvo
vysoký cholesterol
vysoký krvný tlak

Súvisiace články
Nasledujúce tabuľky napovie, koľko cholesterolu obsahujú rôzne potraviny a tiež ktoré potraviny zaradiť a ktoré používať s mierou, ak chcete znížiť hladinu cholesterolu.
S nástupom menopauzy môže byť spojený celý rad telesných a psychických ťažkostí, prvé sa môžu prejaviť aj niekoľko rokov pred poslednou menštruáciou.
Možno neviete, že v Českej republike tieto lieky užíva viac ako milión pacientov, takže priamu alebo sprostredkovanú skúsenosť s nimi má takmer každý.

Hrozí vám vysoký cholesterol?

 2 min.  |   13. 11. 2019  |   Michal Vrablík
Existujú rizikové faktory pre vysoký cholesterol, ktoré môžeme, ale aj tie, ktoré nemôžeme kontrolovať a ovplyvniť. Aby ste mali presnú predstavu, tu je ich prehľad.

Jednorazovo nameraný vysoký krvný tlak

 6 min.  |   31. 5. 2022  |   redakcia
O vysokom krvnom tlaku hovoríme, pokiaľ výsledky dvoch a viac meraní v rôzne dni presahujú hodnoty 140 mm Hg u systolického a/alebo 90 mm Hg u diastolického krvného tlaku.

Zdravé grilovanie?

 6 min.  |   14. 6. 2022  |   Věra Boháčová
Grilovať sa dá aj v prípade vyššieho cholesterolu, vyššieho tlaku aj cukrovky, dôležitý je výber mäsa aj ostatných príloh.
Skutočný vek vašich orgánov sa priamo podpisuje na vašom zdraví a kondícii.
Spracované na základe dokumentu Odporúčania ESC v klinickej praxi: Prevencia kardiovaskulárnych ochorení: Čo ako pacient potrebujem vedieť?
Nekontrolovaný vysoký krvný tlak sa často označuje ako tichý zabijak, viete prečo?
Predovšetkým vysoký krvný tlak a vysoké hladiny cholesterolu v krvi, rovnako aj nadhmotnosť a obezita.

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.