Na domáce meranie tlaku použite automatický elektronický (oscilometrický) prístroj s manžetou na ramene. Preferovaný je prístroj s automatickým ukladaním a priemerovaním viacerých meraní.

Ponuka prístrojov na trhu je široká, nie u všetkých bolo vykonané nezávislé posúdenie pomocou zavedeného protokolu. Zoznam tých, ktoré boli overené, nájdete napríklad na stránke www.stridebp.org. Elektronické prístroje pre deti musia byť validované špeciálne pre ne, to isté platí pre tehotné ženy. Ortuťové tonometre sú vo väčšine krajín zakázané a už sa nepoužívajú ani v zdravotníctve. Kľúčová je voľba správnej veľkosti manžety - jej šírka by mala tvoriť (37-50) percent obvodu ramena. Príliš úzka alebo príliš široká manžeta výrazne skresľuje výsledky merania. Počítajte s tým, že manžety spravidla nie sú medzi jednotlivými prístrojmi zameniteľné.

Pri meraní tlaku sa snažte dodržať tieto zásady:

  1. Nefajčite, nepite kofeínové nápoje, nejedzte a necvičte najmenej 30 minút pred meraním.
  2. Tlak merajte v pokojnom prostredí.
  3. Dbajte na to, aby v miestnosti bola príjemná teplota.
  4. Meranie začnite po chvíli sedenia v pokoji (3–5 minút).
  5. Počas merania alebo medzi meraniami nehovorte.
  6. Seďte s opretým chrbtom.
  7. Neskrížené chodidlá nechajte spočívať rovno na podlahe.
  8. Rameno (pokiaľ možno ľavé) je obnažené a v pokoji, uvoľnené a voľne položené napríklad na stole. Manžeta je na úrovni srdca.
  9. Vykonajte dve merania v jednominútových intervaloch ráno a večer.
  10. Neznepokojujte sa kolísaním hodnôt, je to normálne. Výška krvného tlaku sa významne mení napríklad v závislosti od dennej doby.

Zdroj: Stergiou George S, et al. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out‑of‑office blood pressure measurement. J Hypertens 2021;39:1293–1302. (https://journals.lww.com/jhypertension/Fulltext/2021/07000/2021_European_Society_of_Hypertension_practice.5.aspx)

Adaptované z 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out of office blood pressure measurement.

redakcia MEDICAL TRIBUNE CZ

Súvisiace články