Krvný tlak v priebehu dňa kolíše – jeho hodnoty závisia od celého radu faktorov: od toho, ako sa pacient akurát cíti po fyzickej aj psychickej stránke, koľko vypije tekutín, ale aj od zmien počasia. Preto je dôležité si tlak pravidelne merať a jeho hodnoty zaznamenávať – váš lekár potom môže kontrolovať, či zvolená liečba funguje, prípadne ju upravovať. O výbere vhodného tlakomeru (alebo tonometra) sa poraďte so svojím lekárom – kvalitný tlakomer by totiž mal mať overenú presnosť.

Ako často si treba merať krvný tlak

 • Ideálne je merať si krvný tlak dvakrát denne, a to ráno a večer, vždy dvakrát po sebe v intervaloch dvoch či troch minút. Ak ste objednaní k lekárovi, je vhodné merať krvný tlak približne sedem dní pred návštevou a vypočítať priemerné hodnoty ranného a večerného krvného tlaku z posledných šiestich dní (viď Záznam o domácom meraní tlaku na druhej strane). Dlhodobo stačí meranie raz až dvakrát týždenne.

 • Namerané hodnoty si zapisujte, nezabudnite zaznamenať každú mimoriadnu okolnosť, napríklad aktuálne zdravotné ťažkosti, nadmerný stres, náhlu zmenu počasia a pod.

Interaktívny formulárpre záznam hodnôt svojho krvného tlaku a sledovanie jeho vývoja v čase si nastavíte vo svojom účte na kapitolyozdravi.sk/moj-ucet a nástroj tak jednoducho pridáte do svojej karty na kapitolyozdravie.sk/moja-karta.

Na domáce meranie tlaku použite automatický elektronický (oscilometrický) prístroj s manžetou na ruku. Preferovaný je taký, ktorý je s automatickým ukladaním a priemeruje viac meraní.

Ponuka prístrojov na trhu je široká, nie u všetkých bolo vykonané nezávislé posúdenie pomocou zavedeného protokolu. Zoznam tých, ktoré boli overené, nájdete napríklad na stránke www.stridebp.org. Elektronické prístroje pre deti musia byť validované špeciálne pre nich, to isté platí pre tehotné ženy. Ortuťové tonometre sú vo väčšine krajín zakázané a už sa nepoužívajú ani v zdravotníctve. Kľúčová je voľba správnej veľkosti manžety - jej šírka by mala tvoriť (37-50) percent obvodu paže. Príliš úzka alebo príliš široká manžeta výrazne skresľuje výsledky merania. Počítajte s tým, že manžety spravidla nie sú medzi jednotlivými prístrojmi zameniteľné.

Pri meraní tlaku sa snažte dodržať tieto zásady:

 1. Nefajčite, nepite kofeínové nápoje, nejedzte a necvičte najmenej 30 minút pred meraním.
 2. Tlak merajte v pokojnom prostredí.
 3. Dbajte na to, aby v miestnosti bola príjemná teplota.
 4. Meranie začnite po chvíli sedenia v pokoji (3–5 minút).
 5. Počas merania alebo medzi meraniami nehovorte.
 6. Seďte s opretým chrbtom.
 7. Neskrížené chodidlá nechajte spočívať rovno na podlahe.
 8. Rameno (pokiaľ možno ľavé) je obnažené a v pokoji, uvoľnené a voľne položené napríklad na stole. Manžeta je na úrovni srdca.
 9. Vykonajte dve merania v jednominútových intervaloch ráno a večer.
 10. Neznepokojujte sa kolísaním hodnôt, je to normálne. Výška krvného tlaku sa významne mení napríklad v závislosti od dennej doby.

Úpravy či zmeny liečby nechajte vždy na lekárovi!

Pokiaľ pri meraní krvného tlaku zaznamenáte výkyvy či iné ťažkosti, neznamená to, že by ste si mali sami meniť liečbu. So všetkými problémami najprv oboznámte lekára – až on rozhodne, či liečbu skutočne treba upraviť, či dokonca zmeniť.

Zdroj: Stergiou George S, et al. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out‑of‑office blood pressure measurement. J Hypertens 2021;39:1293–1302. (https://journals.lww.com/jhypertension/Fulltext/2021/07000/2021_European_Society_of_Hypertension_practice.5.aspx)

Adaptované z 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out of office blood pressure measurement.

redakcia MEDICAL TRIBUNE CZ

Súvisiace články