Cukrovka sa málokedy objaví sama: ktoré ďalšie choroby ju sprevádzajú?

 7 min.  |   27. 11. 2023  |   redakcia


Cukrovka (diabetes mellitus) 2. typu sa v populácii vyskytuje zďaleka najčastejšie, nemalá časť pacientov o svojom diabete vôbec nevie a nevyhľadá včas lekársku starostlivosť. Títo ľudia sa vystavujú vysokému riziku ďalších zdravotných problémov, pretože diabetes je vždy závažný – jednak kvôli komplikáciám, ktoré spôsobuje, jednak kvôli pridruženým ochoreniam, ktoré ho väčšinou sprevádzajú. Ktoré to sú?

Cukrovka 2. typu je prakticky vždy dôsledkom nevhodného či, ak chceme, „nezdravého“ životného štýlu. Aj keď sa tu môžu uplatňovať niektoré genetické vplyvy, v zásade platí, že diabetes 2. typu si „vyrobíme“ svojím prístupom k vlastnému zdraviu. Všetko pritom začína už v rodine – často zdieľame spoločné stravovacie návyky a vzťah k pohybu a športu. Bolo potvrdené, že potomok dvoch diabetikov 2. typu ochorie na diabetes prakticky v 100 % prípadov, jedinec s jedným rodičom diabetikom alebo súrodenec diabetika potom vo viac ako 60 % prípadov. Trochu inak a trochu zjednodušene povedané, diabetes 2. typu je v prvom rade daňou za sedavý spôsob života vedúci k obezite a za nadmerné množstvo nevhodných tukov a cukrov v potrave a málo pestrý jedálniček bez dostatku zeleniny, ovocia a vlákniny.

Nie je preto vôbec náhoda, že pacient s diabetom 2. typu je sužovaný aj ďalšími chorobami, ktorým sa ešte nedávno hovorilo „civilizačné“. Patria sem predovšetkým vysoký krvný tlak a vysoké hladiny cholesterolu v krvi, rovnako aj nadhmotnosť a obezita. Všetky uvedené choroby predstavujú rizikové faktory pre vznik srdcovo-cievnych komplikácií, ako sú srdcový infarkt, mozgová mŕtvica alebo ischemická choroba (nedokrvovanie) dolných končatín.

Vysoký krvný tlak a diabetes

Vysoký krvný tlak (odborne arteriálna hypertenzia) postihuje diabetikov dvakrát častejšie ako nediabetickú populáciu a väčšinou časovo predchádza vzniku diabetu 2. typu. Hypertenzia, ak je neliečená, je zodpovedná za postihnutie očných ciev (s rizikom poškodenia až straty zraku), obličiek (s následkom ich postupného zlyhávania), srdca (jeho zväčšovanie a následné poruchy funkcie) a veľkých ciev (kôrnatenie tepien s následkom vzniku infarktov a mŕtvice). Teda nič, čo by sme si priali, pokiaľ chceme žiť dlho a kvalitne. Celkom rozhodujúce je hypertenziu včas odhaliť a liečiť. Za normálny krvný tlak sa považujú hodnoty pod 130/80 mm Hg – krvný tlak najlepšie zhodnotí všeobecný lekár (u žien aj gynekológ) počas preventívnych prehliadok  hradených poisťovňou alebo počas pravidelných kontrol, pokiaľ sa už pre niečo liečite. Tlak krvi sa môže monitorovať aj počas domácich meraní pomocou kvalitného tlakomeru zakúpeného v lekárni,  kde vám tiež poradia, ako na to. U vysokého krvného tlaku je rozhodujúci čas – čím dlhšie môže pôsobiť na cievy a orgány, tým väčšie (a potom už nezvratné) škody spôsobí. Neodkladajte preto vyšetrenie alebo liečbu hypertenzie na inokedy, ale jednajte čo najskôr. Hypertenzia je dnes veľmi dobre liečiteľná kombináciami tzv. antihypertenzív (ideálne ide o dva lieky v jednej jedinej tablete), ktoré pacienti dobre znášajú a môžete ich užívať ráno alebo večer.

Vysoká hladina tukov v krvi a diabetes 

Vysoká hladina tukov v krvi (môžete sa stretnúť s odbornými termínmi dyslipidémia alebo hypercholesterolémia a hypertriglyceridémia) sa vyskytuje u pacientov s diabetom 2. typu pomerne často (až u polovice z nich). Pre diabetikov je typické zvýšenie hodnôt tzv. triglyceridov a určitého typu LDL cholesterolu a zníženie hladín HDL cholesterolu. Tento mix má veľký potenciál poškodzovať tepny a viesť k cievnym katastrofám, ako je už opakovane spomenutý srdcový infarkt alebo mozgová mŕtvica. Je to tak zásadné, že prakticky každý diabetik 2. typu by mal mať nasadenú liečbu na znižovanie hladiny tukov v krvi zo skupín liekov zvaných fibráty a/alebo statíny. Úlohou týchto liekov je znížiť riziko vzniku infarktu alebo mŕtvice. Aj napriek uvedenému benefitu veľa pacientov, ktorým boli predpísané statíny, ich z dôvodu výskytu niektorých nežiaducich účinkov odmieta dlhodobo užívať. Avšak pozitívny efekt v podobe redukcie rizika KV komplikácií sa prejaví až v dlhodobom užívaní. Statíny užívajú už približne 30 rokov milióny ľudí na celom svete a ide o najviac preskúmané a overené lieky, ktoré svoju účinnosť pri záchrane životov spoľahlivo preukázali. S istotou sa tiež vie, že u LDL cholesterolu v krvi platí pravidlo „čím nižšie, tým lepšie“ – teda čím nižšie hodnoty v krvi máte, tým lepšie pre vás (a ak ste diabetik, platí to dvojnásobne). Nižšími hodnotami sa u diabetikov rozumejú hodnoty LDL cholesterolu pod hranicou 1,4 mmol/l (u veľmi rizikových diabetikov, ktorí majú pridružené choroby alebo už sú napr. po srdcovom infarkte) alebo pod 1,8 mmol/l, pokiaľ má diabetik riziko o niečo menšie – určením rizika sa toľko trápiť nemusíte, váš lekár to urobí za vás. Do veľkej miery však máte vo svojich rukách, či dosiahnete nízke cieľové hodnoty: kľúčové je užívať predpísané lieky (statíny spravidla vo vysokých dávkach, často s ďalším liekom na cholesterol navyše) a nerezignovať na úpravu životného štýlu (nefajčiť, pravidelne sa hýbať aspoň svižnou chôdzou a upraviť jedálniček). Aj keď úprava životného štýlu sama osebe nezníži oveľa hladinu cholesterolu, má zásadný význam pre celkové zdravie (prevencia obezity, vysokého krvného tlaku, depresie, zhoršenia diabetu, niektorých zhubných nádorov).

Obezita a diabetes 

To, že nadhmotnosť a obezita sú kľúčovým zdravotným problémom modernej a blahobytnej spoločnosti, je jasné, stačí sa rozhliadnuť okolo seba. Ide o chorobu, zdravotný problém, ktorý významne ovplyvňuje, ako dlho a dobre budete žiť. Obezita je priamo spojená so vznikom diabetu 2. typu, s rozvojom kôrnatenia tepien (aterosklerózy), zápalových stavov, s ochorením pohybového aparátu, so vznikom niektorých nádorov. Najlepšie je obezite predchádzať, pokiaľ je však obezita problém, s ktorým bojujete, treba ho riešiť. Dobrou správou je, že existujú nutriční terapeuti (odborníci na liečebnú výživu), ktorí vám upravia jedálniček, aby ste príliš netrpeli, ale aby ste zároveň začali bezpečne a udržateľne chudnúť, a že vznikajú viacodborové centrá pre liečbu obezity, kde sa dočkáte pomoci odborníka na pohybovú aktivitu, psychológa alebo lekára, ktorý u vás posúdi vhodnosť liečby liekmi na obezitu alebo aj pomocou chirurgickej liečby.

Pokiaľ ste už na diabetes 2. typu ochoreli, nie je to koniec sveta a nikto na vás nebude hľadieť „cez prsty“. Žijeme v čase, kedy sa toto ochorenie dá veľmi, naozaj veľmi úspešne liečiť, rovnako ako aj pridružené ochorenia, o ktorých sme hovorili vyššie. Závisí však od vás, aby ste porozumeli rizikám, ktoré vám tieto ochorenia prinášajú, a snažili sa im v spolupráci s lekárom predísť. Pretože svoje zdravie máte predovšetkým vo svojich rukách. Je vaším právom sa pýtať, ako vaša choroba funguje, aké máte mať liečebné ciele a čo robiť, aby ste tieto ciele dosiahli. Lekári majú znalosti a prostriedky, ako vám účinne a bezpečne pomôcť s diabetom, hypertenziou a vysokým cholesterolom, ale vy by ste mali využiť právo byť ich partnerom a podieľať sa aktívne na svojej ceste za dlhším životom v dobrom zdraví.

Zdroj: 

redakcia MEDICAL TRIBUNE

Súvisiace články
150 g sacharidov / 50 g tukov / 80 g bielkovín / 6 000 kJ (1 400 kcal)

Cholesterol v krvi a tehotenstvo

 5 min.  |   20. 9. 2022  |   redakcia
V tehotenstve dochádza k významnému nárastu hladín cholesterolu v krvi. Je to prirodzený jav, ktorý umožňuje správny vývoj dieťaťa.

Ako vzniká cukrovka (diabetes) a jej vplyv na imunitu a zápaly

 6 min.  |   24. 5. 2022  |   redakcia
Cukrovka postihuje prakticky všetky orgánové systémy a je príčinou ďalších – a závažných – zdravotných komplikácií.
Nasledujúce tabuľky napovie, koľko cholesterolu obsahujú rôzne potraviny a tiež ktoré potraviny zaradiť a ktoré používať s mierou, ak chcete znížiť hladinu cholesterolu.

Dávidovi zachránila život angioplastika...

 2 min.  |   1. 3. 2020  |   redakcia
David byl navzdory diagnóze hypertenze přesvědčen, že žádné léky nepotřebuje – vždyť je v nejlepším věku, má perfektní fyzičku, nekouří, nepije.
200 g sacharidov / 70 g tukov / 90 g bielkovín / 7 500 kJ (1 800 kcal)
Pre meranie krvného tlaku rozhodne neplatí, že čím častejšie, tým lepšie. Na začiatku je ideálne meranie dvakrát denne, a to ráno a večer
Petr začal poctivě užívat léky předepsané lékařem a na jeho doporučení také zhubl a upravil svůj jídelníček.

Desiatovať, alebo nedesiatovať?

 3 min.  |   14. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Na otázku, či je dobré desiatovať, alebo naopak radšej nedesiatovať, nie je jediná správna odpoveď.

Rámcové jedálničky pre diabetikov

18. 2. 2020  |   redakcia
Diabetická diéta je základom liečby cukrovky, pretože práve vhodnou stravou môžeme ovplyvniť svoj celkový zdravotný stav.

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.