Veľká väčšina ľudí s vysokým krvným tlakom si meria tlak bežne v domácom prostredí pomocou domáceho tlakomeru. Aktuálnu a správnu hodnotu krvného tlaku však zistíme, len ak sa budeme držať niektorých pravidiel a vyhneme sa častým chybám. Priemerné hodnoty krvného tlaku v domácom prostredí by mali byť nižšie ako 135/85 mm Hg.

Ako často si máme merať krvný tlak?    

 • Pre meranie krvného tlaku rozhodne neplatí, že čím častejšie, tým lepšie. Na začiatku je ideálne meranie dvakrát denne, a to ráno a večer, vždy dvakrát po sebe v intervaloch dve alebo tri minúty. Dlhodobo potom stačí meranie raz až dvakrát týždenne.
 • Namerané hodnoty krvného tlaku si zapisujte a zaznamenajte aj mimoriadne okolnosti (napríklad aktuálne zdravotné ťažkosti, nadmerný stres, náhlu zmenu počasia a pod.). Záznamník merania si môžete stiahnuť tu.

  Môžete využiť aj interaktívny nástroj na týchto stránkach! 

Pri meraní tlaku dodržujte tieto zásady: 

 • Nefajčite, nepite kofeínové nápoje, nejedzte a necvičte najmenej 30 minút pred meraním.
 • Tlak merajte v pokojnom prostredí.
 • Dbajte na to, aby v miestnosti bola príjemná teplota.
 • Meranie krvného tlaku zahájte po chvíli sedenia v pokoji (5 minút).
 • V priebehu merania alebo medzi meraniami nehovorte.
 • Seďte s opretým chrbtom.
 • Neskrížené chodidlá nechajte spočívať rovno na podlahe.
 • Horná končatina (pokiaľ možno ľavá) je obnažená a v pokoji, uvoľnená a voľne položená napríklad na stole. Manžeta je v úrovni srdca, nie je cez oblečenie a nie je ani voľná, ani príliš utiahnutá.

Ktoré chyby môžu viesť ku zvýšenému krvnému tlaku?      

 • Meranie krvného tlaku neprebehlo za štandardných podmienok, pozri vyššie (t. j. bez fyzickej aktivity, stresu, nehovoriť, opretý chrbát, neskrížené nohy, správne nasadená manžeta).
 • Merací prístroj nie je správne skalibrovaný. Aj prístroje pre domáce meranie musia byť pravidelne kontrolované (1-krát ročne).
 • Tlakomer má nevhodnú veľkosť manžety. Šírka by mala tvoriť 37 – 50 percent obvodu hornej končatiny. Príliš úzka alebo príliš široká manžeta výrazne skresľuje výsledky merania. Manžety spravidla nie sú zameniteľné medzi jednotlivými prístrojmi.
 • Ubezpečíme sa, že v prípade užívania medikácie sme ju naozaj užili.

Čo robiť, pokiaľ sme všetko urobili správne a namerali sme vysoký tlak?      

 • Pokúsime sa upokojiť, chvíľu si odpočinúť a opakovať meranie krvného tlaku. U osôb trpiacich úzkostne depresívnou poruchou je žiaduce užiť anxiolytickú medikáciu (lieky proti úzkosti) pred opakovaním merania.
 • Pokiaľ aj hodnota zistená opakovaným meraním krvného tlaku prevyšuje normu, potom sa riadime podľa dvoch hľadísk. Podľa prítomnosti či neprítomnosti klinických ťažkostí a podľa absolútnej výšky krvného tlaku. Viac si prečítate v tomto článku: Jednorazovo nameraný vysoký krvný tlak.

redakcia MEDICAL TRIBUNE CZ

Súvisiace články