Chronické ochorenie obličiek je dlhodobý stav, kedy obličky nefungujú správne. Postihuje každého desiateho jedinca v Slovenskej republike. Nebolí, takže o ňom veľká časť ľudí vôbec nevie, pritom sa choroba postupne zhoršuje a neliečené ochorenie môže vyústiť až do zlyhania obličiek, kde jedinou možnosťou je dialýza alebo transplantácia. Podľa odhadov trpí celosvetovo na nejakú formu ochorenia obličiek viac ako 850 miliónov ľudí, chronické zlyhanie obličiek postihne asi 3,7 milióna z nich. Na Slovensku je na pravidelnú dialyzačnú liečbu odkázaných takmer 5 000 pacientov.

Aj keď sa spočiatku zvyčajne žiadne príznaky neprejavujú, ochorenie môže byť zachytené náhodne pri teste krvi alebo moču vykonanom kvôli inému ochoreniu. V pokročilejšom štádiu potom môžu príznaky zahŕňať únavu, opuchnuté členky, nohy alebo ruky, dýchavicu, krv v moči, zlé sústredenie, zníženú chuť do jedla alebo nespavosť.

Ochorenie obličiek býva často spôsobené inými stavmi, ktoré obličky zaťažujú, často pritom ide o kombináciu rizikových faktorov. Najčastejšie to býva vysoký krvný tlak alebo hypertenzia, cukrovka a kardiovaskulárne ochorenie postihujúce srdce a krvné cievy. Výskyt týchto ochorení sa navyše často prelína. 

Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko zlyhania obličiek

Hypertenzia môže časom zaťažovať malé cievy v obličkách a tie potom prestanú správne fungovať. Vo väčšine ochorení obličiek je najčastejšou príčinou tzv. sekundárna hypertenzia, ktorá vzniká druhotne v dôsledku iného ochorenia. V prípade akútnych aj chronických ochorení obličiek je práve vysoký krvný tlak častou komplikáciou.

Podľa rôznych prameňov trpí na vysoký krvný tlak 60 – 80 % pacientov s chronickým postihnutím obličiek, pričom výskyt stúpa s vekom. Vysoký krvný tlak urýchľuje rozvoj mikrovaskulárnych komplikácií, ako je práve ochorenie obličiek alebo ochorenie očnej sietnice. Zvyšuje tiež aj úmrtnosť a chorobnosť na ischemickú chorobu srdca, ischemickú chorobu dolných končatín a cievnu mozgovú príhodu. Uvádza sa tiež, že 30 – 75 % komplikácií diabetu je spôsobených práve hypertenziou.

Aj napriek dôležitosti tejto problematiky je kompenzácia vysokého krvného tlaku u mnohých pacientov dlhodobo nedostatočná, najčastejším problémom je nedodržiavanie liečby a nedostatočná spolupráca pacienta. Najviac ohrození sú tí, ktorých ochorenie obličiek je spojené so stratami bielkoviny do moču. Pre zastavenie vzájomného negatívneho ovplyvňovania ochorenia obličiek a hypertenzie je nevyhnutné vysoký krvný tlak normalizovať, pričom optimálna hodnota by sa mala pohybovať medzi 120 – 130/70 – 85 mm Hg.

Spoločný výskyt vysokého krvného tlaku a ochorenia obličiek značne zvyšuje kardiovaskulárnu úmrtnosť aj chorobnosť a urýchľuje progresiu obličkovej nedostatočnosti vedúcej prípadne až k zlyhaniu obličiek a potrebe dialýzy alebo transplantácie obličky.

Vplyv cukrovky na ochorenie obličiek je obrovský

Ochorenie obličiek veľmi úzko súvisí aj s diabetom. Obličky odfiltrujú z nášho tela odpadové produkty vznikajúce pri trávení bielkovín. Nachádzajú sa v nich milióny drobných ciev, takzvané kapiláry, cez ktoré prúdi krv, ktorá sa pri tom čistí. Telo potom odpadové látky vylúči močom. Cukrovka však môže mať na celý tento proces neblahý vplyv. Zvýšená hladina krvného cukru postupne u diabetikov trvalo poškodzuje tepnové riečisko a tiež obličkové glomeruly. Okolo 40 % pacientov s diabetom 2. typu trpí na niektorý stupeň vleklého (chronického) ochorenia obličiek, aj tu s vekom ich počet narastá. Diabetická nefropatia, teda ochorenie obličiek spôsobené vplyvom zvýšenej hladiny cukru v krvi – glykémie, je vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou vzniku terminálneho zlyhania obličiek. Medzi hlavné rizikové faktory zlyhávania funkcie obličiek patrí predovšetkým genetická záťaž, vek, pohlavie, nedostatočne liečená cukrovka a vysoký krvný tlak. Častejšie k nemu dochádza u žien.

V prípade diabetu 2. typu s prevažujúcou esenciálnou hypertenziou (vysoký tlak bez známej organickej príčiny) je diabetická nefropatia podporným faktorom rozvoja hypertenzie. Neliečený alebo nedostatočne liečený vysoký krvný tlak urýchľuje progresiu diabetického postihnutia obličiek.

Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré sa u diabetika s hypertenziou vyskytujú, patria okrem postihnutia obličiek tiež ischemická choroba srdca, hypertrofia ľavej komory, srdcové zlyhanie, cerebrovaskulárne ochorenie, postihnutie tepien dolných končatín a postihnutie sietnice.

V rámci monitoringu liečby by každý diabetik mal aspoň raz ročne absolvovať vyšetrenie moču na prítomnosť mikroalbuminúrie. V prípade už diagnostikovanej diabetickej nefropatie sú kontroly potrebné častejšie. Čím lepšie diabetik kompenzuje výkyvy glykémie a dohliada na svoj krvný tlak, tým menšia je pravdepodobnosť vzniku ochorenia. Výskum ukázal, že prísna kontrola glykémie znižuje toto riziko až o jednu tretinu.

Základom je prevencia a dodržiavanie liečby

Predchádzať ochoreniu obličiek sa dá dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu a dodržiavaním liečby už prebiehajúcich ochorení, najmä hypertenzie a cukrovky. 

Pre zníženie rizika vzniku ochorenia obličiek je dôležité:

 • prestať fajčiť;
 • jesť zdravú a vyváženú stravu, ktorá by mala obsahovať
      - dostatok ovocia a zeleniny,
     - jedlá s obsahom škrobu, napr. zemiaky, celozrnný chlieb, ryžu, cestoviny,
     - strukoviny, ryby, vajce,
     - minimum nasýtených tukov a cukru;
 • obmedziť príjem soli – jej maximálna denná dávka by nemala prekročiť 6 g (= 100 mmol sodíka);
 • obmedziť príjem niektorých minerálov, najmä sodíka, draslíka a fosforu;
 • dodržiavať pitný režim;
 • obmedziť konzumáciu alkoholu – tá by nemala presahovať 20 – 30 g alkoholu u mužov a polovicu tohto množstva u žien denne (2dcl vína obsahuje 18 – 22 g, veľké pivo 18 – 20 g a pol deci vodky 16 g alkoholu);
 • vyhýbať sa stresu;
 • pravidelne cvičiť – odporúča sa týždenne aspoň 2,5 hodiny stredne intenzívnej aeróbnej aktivity (bicyklovanie, rýchla chôdza) a silové cvičenie minimálne dva dni v týždni na precvičenie hlavných svalov;
 • opatrnosť v užívaní liekov na bolesť – poškodenie obličiek môže byť spôsobené užívaním príliš veľkého množstva nesteroidných protizápalových liekov (NSAID), ako je aspirín a ibuprofén, alebo ich užívaním dlhšie, ako sa odporúča. Pri užívaní liekov proti bolesti je vždy nevyhnutné dodržiavať odporúčanie lekára alebo lekárnika; 
 • udržiavať optimálny krvný tlak;
 • dbať na to, aby bol chrbát v teple.

Dôležité je nezabúdať na pravidelné preventívne vyšetrenie obličiek u praktického lekára, kde prvým varovným signálom môže byť bielkovina v moči. K zásadným rizikovým faktorom vzniku ochorenia obličiek patrí popri genetickej záťaži aj nedostatok pohybu, stres, obezita, vysoký krvný tlak a neliečená cukrovka. Podľa lekárov však celý rad pacientov nevie nielen o tom, že im správne nefungujú obličky, ale ani o tom, že majú cukrovku.

Chronické ochorenie obličiek sa zatiaľ nedá vyliečiť, ale liečba môže pomôcť zmierniť príznaky a zastaviť zhoršovanie. Ešte nedávno sa lekári domnievali, že poškodenie obličiek je pri ich ochorení vždy nezvratné. Teraz sa ale ukazuje, že vďaka moderným liekom sa v úplne počiatočnej fáze ochorenia dajú jeho následky zvrátiť. Aj preto je kľúčové, aby pacient dbal na prevenciu a o diabete a diabetickom ochorení obličiek sa dozvedel čo najskôr. Liečba vždy závisí od závažnosti stavu a jej  základom je:

 • zmena životného štýlu, ktorá pomôže zostať čo najdlhšie zdravý/á;
 • dôsledné užívanie liekov na kontrolu súvisiacich problémov, ako je cukrovka, vysoký krvný tlak a vysoký cholesterol;
 • dialýza – proces odstránenia odpadových látok z krvi, čo môže byť nutné u pokročilého ochorenia obličiek;
 • u pokročilého ochorenia transplantácia obličky;
 • pravidelné lekárske kontroly.

K moderným liekom, ktoré pomáhajú chrániť životne dôležité orgány, patria tzv. gliflozíny. Tieto lieky sú využívané najmä v liečbe cukrovky, ale ukázalo sa, že chránia aj srdce a obličky. Gliflozíny znižujú filtračný tlak v obličkách, a tým bránia ich zjazveniu, poškodeniu a strate funkcie. Riziko nezvratného poškodenia obličiek znižujú asi o polovicu. Navyše vďaka tomu, že účinne regulujú hladinu cukru v krvi, vylúčia obličky prebytočný cukor do moču a môže tak dochádzať aj k chudnutiu.

redakcia MEDICAL TRIBUNE

Zdroje:

https://www.nhs.uk/conditions/kidney-disease/
https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2016/10/diabetes-mellitus-jako-nejcastejsi-pricina-selhani-obličiek/
https://www.prolekare.cz/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2008-5/diabetes-mellitus-hypertenze-a-obličieky-51929
https://www.tribune.cz/archiv/nefroprotektivni-ucinky-gliflozinu-novinky-a-perspektivy/
https://www.dialiga.cz/diabetes-a-onemocneni-obličiek/

Súvisiace články