Celosvetovo je depresívna porucha štvrtou hlavnou príčinou zdravotných ťažkostí, na Slovensku ňou trpí viac ako tri sta tisíc ľudí. Ide o vážne psychické ochorenie, ktoré sa najčastejšie prejavuje v dospelosti, často začína medzi 25. - 35. rokom života. Jej výskyt sa však zvyšuje a stále častejšie sa s ňou stretávame aj u detí. U žien sa depresia objavuje dvakrát častejšie ako u mužov.

Kto je najviac ohrozený?

Všeobecne sú depresiou najviac ohrození ti, ktorí majú k ochoreniu vrodené dispozície, prechádzajú hormonálnymi zmenami, požívajú toxické látky, alebo u nich došlo k mechanickému poškodeniu mozgu, ale tiež tí, ktorí trpia na telesné choroby (črevné, hormonálne a i.). Často sa stáva, že depresiu pomôže odštartovať silný stres, ktorý dotyčný zažíva v dôsledku zásadnej životnej zmeny alebo katastrofy, ale rovnako aj keď začne užívať lieky rôzneho charakteru.

Samostatné alebo sprievodné ochorenia

Depresia môže byť diagnostikovaná ako celkom samostatné ochorenie, ktoré sa objaví zdanlivo bez príčiny. Depresívne prejavy ale môžu sprevádzať aj celý rad iných ochorení, ako je migréna, Parkinsonova choroba, chronická bolesť, roztrúsená skleróza, astma, artritída, kardiovaskulárne choroby, cukrovka, onkologické ochorenia, ale aj obezita, žltačka alebo AIDS (viac Príznaky depresie). Za zmienku stojí, že sa veľmi často vyskytuje po cievnych mozgových príhodách alebo po infarkte myokardu.

Kedy vyhľadať odborníka

Veľmi dôležité je včas vyhľadať odbornú pomoc a depresiu liečiť (viac Liečba depresie). Aj dnes veľa ľudí stále verí tomu, že depresia nie je choroba, ale len zlá nálada, a že chorí sú len príliš precitlivení. Zľahčovanie tohto ochorenia má za následok, že sa ľudia o svojich problémoch hanbia hovoriť, a nevyhľadajú odbornú pomoc (viac Najčastejšie mýty o depresii). S postupujúcou závažnosťou choroby môže dochádzať k myšlienkam či dokonca pokusom o samovraždu.


Súvisiace články