Aj keď je depresia liečiteľným ochorením, uvádza sa, že len 30 percent liečených pacientov dosiahne plné odznenie príznakov liečenej epizódy ochorenia. Liekov, medzi ktorými treba zvoliť ten správny, je dnes k dispozícii niekoľko desiatok, a rozdeľujú sa do skupín podľa mechanizmu účinku. K najčastejšie používaným patria antidepresíva, ktorých nástup účinku však trvá niekoľko týždňov. Ak hovoríme o liečbe depresie, treba mať na mysli, že ide vždy o liečbu s minimálnym trvaním 6–9 mesiacov od chvíle, kedy odzneli príznaky prvej epizódy ochorenia. Pri druhej epizóde sa odporúča trvanie dva roky, po tretej päť rokov a pri viac ako štyroch epizódach je vhodné liečiť depresiu celoživotne.

Farmakoterapia

Prvou voľbou býva farmakoterapia antidepresívami, najčastejšie SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu), SARI (serotonínoví antagonisti a inhibítory spätného vychytávania), NaSSA (noradrenergné a špecifické serotonínergné antidepresíva), SNRI (inhibítory vychytávania serotonínu a noradrenalínu), liečbu môže na predpísať špecialista - psychiater alebo neurológ, niektoré lieky dokonca aj praktický lekár. Rovnako dôležité ako výber správneho antidepresíva a zahájenie farmakoterapie v adekvátnej dávke je dodržiavanie pravidiel liečby, na ktorých sa lekár s pacientom dohodne.

Antidepresíva sú lieky určené na dlhodobé užívanie, ktoré regulujú koncentráciu látok (ako noradrenalín, serotonín a dopamín) v nervových bunkách, pomáhajú im obnoviť ich výkon. Efekt sa spravidla dostaví po 4–6 týždňoch. Tak ako iné lieky, aj antidepresíva môžu mať nejaké vedľajšie účinky. Keď sa vyskytnú, konzultujte ich so svojim lekárom. Antidepresíva nie sú návykové lieky v tom zmysle, ktorý je bežne uvádzaný, pri ukončovaní liečby je však potrebné rešpektovať postupné znižovanie dávky.

Psychoterapia

Má pomôcť porozumieť tomu, čo sa s chorým deje, môže sa, v závislosti od vážnosti ochorenia, vykonávať tak v akútnej etape, ako aj dlhodobejšie. Psychoterapiu vykonávajú odborníci, ktorí majú za sebou tzv. výcvik a poskytujú ju klinickí psychológovia, psychiatri alebo lekári iných odborností. Vo všeobecnej rovine učia napr. to, ako včas poznať príznaky choroby, a trénujú schopnosti, ako napríklad zabrániť rozvoju novej epizódy. Psychoterapia sama osebe môže pomôcť u ľahších foriem ochorenia, u závažnejších sa potom pridáva k farmakoterapii, a zvyšuje tak jej účinnosť.

Čo pri liečbe pomáha:

  • Sústrediť sa na plnenie jednoduchých, najlepšie manuálnych úloh.
  • Čo najskôr navštíviť lekára, dôverovať mu a byť otvorený.
  • Neobviňovať sa: depresia nie je ničia vina, ide o chorobu.
  • V priebehu depresie nerobiť vážne rozhodnutia, napr. dávať výpoveď v práci alebo rozhodovať o väčších finančných čiastkach.
  • Nestanovovať si latku činností príliš vysoko, plán potom človek nemusí zvládnuť, čo môže viesť k prehĺbeniu závažnosti jeho stavu aj kvôli vynaloženej energii, ktorej sa mu aj tak nedostáva.
  • Snažiť sa sústrediť na činnosť, ktorá je chorému príjemná, a aktivitu napríklad rozdeliť na kratšie časové úseky.
  • Nehanbiť sa za plač. O myšlienkach na samovraždu vždy niekoho informovať, určite akéhokoľvek lekára.
  • Počas depresie sa neodporúča chodiť na dovolenku, zmena prostredia a režimu totiž môže chorobu prehĺbiť.

Súvisiace články