Nielen široká verejnosť, ale aj zdravotníci majú tendenciu vytvárať si stereotypný obraz o pacientoch so schizofréniou. Ten obvykle zahŕňa niektoré alebo všetky z nasledujúcich predstáv:

 • Nikto sa zo schizofrénie nevylieči, schizofrénia je nevyliečiteľná choroba.
 • Ľudia so schizofréniou sú zvyčajne agresívni a nebezpeční.
 • U ľudí so schizofréniou je pravdepodobné, že ostatných nakazia svojim šialenstvom.
 • Ľudia so schizofréniou sú leniví a nespoľahliví.
 • Schizofrénia je výsledkom úmyselne slabej vôle a povahy: „Človek by sa z toho mohol dostať, keby chcel.“
 • Všetko, čo ľudia so schizofréniou hovoria, je nezmysel.
 • Ľudia so schizofréniou nie sú schopní spoľahlivo informovať o účinkoch liečby alebo iných veciach, ktoré sa im dejú.
 • Ľudia so schizofréniou sú úplne neschopní sa racionálne rozhodovať o svojom živote, napr. kde bývať.
 • Ľudia so schizofréniou sú nevypočítateľní.
 • Ľudia so schizofréniou nemôžu pracovať.
 • Ochorenie sa u ľudí trpiacich schizofréniou celý život postupne zhoršuje.

Čítajte ďalej:

Schizofrénia - varovné signály, diagnóza a liečba

Súvisiace články