Liečba schizofrénie a jej nežiaduce účinky

 4 min.  |   11. 11. 2020  |   Garant: Martin Anders


Schizofrénia patrí medzi liečiteľné ochorenia. Dobre riadená terapia dáva pacientovi šancu žiť kvalitný a produktívny život. Pri liečbe schizofrénie záleží na tom, ako dlho prebiehala etapa ochorenia bez liečby a o akú formu ide.

Približne 20 percent postihnutých sa s epizódou choroby stretne len raz za život. V ďalších prípadoch sú ale epizódy opakované v rôznych intervaloch s rôznou početnosťou. Dôležité preto je, aby pacient pravidelne dochádzal k lekárovi, užíval liečivá, bol pod lekárskym dohľadom. Choroba síce nie je vyliečiteľná, ale za určitých okolností liečiteľná, teda udržateľná v určitých medziach. Ľudia sú v zásade schopní bez problémov fungovať a sú celkom na nerozoznanie od zdravých.

Multidisciplinárna starostlivosť

Veľmi dôležitou súčasťou komplexnej liečby je tzv. multidisciplinárna starostlivosť tak, aby klienti nemuseli zostávať dlhodobo v psychiatrických zariadeniach a mohli byť doma, u svojich blízkych a neboli vytrhnutí zo svojho prirodzeného prostredia. Princípom je, že starostlivosť poskytuje tím, ktorý im dokáže pomôcť okrem psychiatrickej starostlivosti aj v mnohých oblastiach života – so zamestnaním, dochádzkou k lekárovi, finančnými problémami, bývaním a pod.

Antipsychotická liečba

V liečbe hrajú kľúčovú úlohu psychofarmaká, najčastejšie antipsychotiká, čo sú lieky potláčajúce činnosť dopaminergných receptorov a ovplyvňujú aj ďalšie neurotransmitery (chemické organické látky podieľajúce sa na prenose signálu medzi neurónmi). Cieľom antipsychotickej liečby je potlačiť halucinácie a bludy, tieto lieky tiež skľudňujú či oživujú motoriku. Najnovšie prípravky zmierňujú aj negatívne príznaky, zvyšujú kognitívny výkon a potláčajú depresívne a úzkostné prejavy, ktoré schizofréniu môžu sprevádzať. Ako sprievodnú liečbu môže lekár zvoliť benzodiazepíny alebo antidepresíva. Zvlášť významné je pri dlhodobej liečbe tiež využitie tzv. dlhodobo pôsobiacich injekčných antipsychotík, čo sú do svalu podávané lieky s postupným uvoľňovaním, ktoré pôsobia po dobu viac týždňov.

Nežiaduce účinky liekov

Pacient by mal o svojej chorobe vedieť čo najviac. Dôležité je, aby bol vždy poučený o nežiaducich účinkoch všetkých predpísaných liekov. Počas medikamentóznej liečby musí dochádzať na pravidelné kontrolné vyšetrenia, pri ktorých by lekár mal tiež kontrolovať pacientovu hmotnosť, motoriku, krvný tlak a ďalšie výsledky laboratórnych vyšetrení. K častejším nežiaducim účinkom niektorých liekov patrí nárast telesnej hmotnosti a s ním aj rastúce riziko najmä kardiovaskulárnych ochorení. U pacientov so schizofréniou je častejší výskyt diabetu 2. typu, vysokého krvného tlaku, aj zvýšenie plazmatických koncentrácií cholesterolu.

Komplexná liečba

Schizofrénia je komplexné ochorenie a ako také vyžaduje aj komplexnú liečbu. Navyše starostlivosť o schizofrenika je vysoko individualizovaná. Okrem spomínanej farmaceutickej liečby hrá dôležitú úlohu tiež psychiatrická rehabilitácia, psychologická a sociálna intervencia. 

Viac: Psychoterapia a schizofrénia

Pacientom aj ich rodinám pomáha zvládať každodenný život celý rad psychosociálnych zariadení, napr. rôzne intervenčné centrá. Od roku 2019 vznikajú nové Centrá duševného zdravia, ktoré poskytovaním terénnych a komunitných služieb hrajú významnú úlohu v starostlivosti poskytovanej pacientom so schizofréniou.

Liečba schizofrénie vyžaduje rozsiahle odborné znalosti a skúsenosti. Často je to dlhá a neľahká cesta, ktorá začína stanovením diagnózy a pokračuje hľadaním optimálnych možností liečby, ktorá je pre každého pacienta individuálna. Tu platí, že čím skôr sa s liečbou začne, tým lepšie dokážu lekári zvrátiť negatívny priebeh ochorenia a zabrániť nepriaznivým výsledným stavom. Dôležitú úlohu ale hrá motivácia pacienta a jeho príbuzných ku spolupráci pri liečbe.


Súvisiace články

Psychoterapia a schizofrénia

 3 min.  |   11. 8. 2020  |   Martin Anders
Liečba schizofrénie je komplexný proces, aj preto sa psychoterapia kombinuje s farmakologickou liečbou, bez ktorej by nedosahovala potrebnú účinnosť.

Liečba schizofrénie

 4 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Liečba schizofrenie sa odvíja od akútnej fázy ochorenia a spočíva v užívaní liekov (antipsychotík) a v psychosociálnej a psychoterapeutickej intervencii.

Najčastejšie mýty o schizofrénii

 1 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Nielen široká verejnosť, ale aj zdravotníci majú tendenciu vytvárať si stereotypný obraz o pacientoch so schizofréniou.
Len o máloktorom ochorení majú ľudia tak skreslené predstavy ako o schizofrénii. Pritom ide o najčastejšie a najzávažnejšie ochorenie zo skupiny psychotických duševných porúch.
Duševné ochorenia sú spojené s mnohými predsudkami. Spoločnosť sa duševne chorých bojí a odsúva ich na okraj. Faktom zostáva, že na chorých sa nahliada s dešpektom a pacienti sú vyčleňovaní zo spoločnosti.
Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, existuje celý rad teórií, ale nepochybne vždy hrajú úlohu genetické predpoklady, pôsobenie stresových faktorov, ale aj iných exogénnych faktorov.
Schizofrénia je závažné, často chronické duševné ochorenie, ktoré výrazne narúša schopnosť chorého zrozumiteľne sa správať, konať a uplatniť sa v spoločnosti.
Potravinové doplnky, ale aj niektoré potraviny môžu s našimi liekmi rôzne reagovať, a to nie vždy žiaducim spôsobom.

Schizofrénia u detí a adolescentov

 5 min.  |   7. 10. 2020  |   Martin Anders
Schizofrénia u detí mladších ako 9 rokov sa objavuje veľmi zriedka, to však neznamená, že nemôžu trpieť na túto psychotickú poruchu. Výnimočná už nebýva u detí po 13. roku veku a u adolescentov, najmä u chlapcov.
1. Nežiaduce účinky (NÚ) liečby: NÚ sa môžu vyskytnúť u všetkých typov analgetík. Tento problém nadobúda význam pri dlhodobej liečbe. U neopioidných analgetík, najmä u nesteroidných antireumatík (NSA) bývajú časté poruchy tráviaceho traktu (vredová choroba žalúdka, krvácanie do tráviaceho traktu), poruchy funkcie obličiek, pečene a krvácavosti. U opioidných analgetík (morfín, fentanyl, oxykodon) sa tieto NÚ nevyskytujú, ale individuálne sa môže vyskytnúť nevoľnosť a zvracanie, ospalosť, svrbenie a veľmi často zápcha. Pri správne vedenej liečbe bolesti opioidmi nevzniká typ závislosti, ktorý sa vyskytuje u narkomanov, ale pravidelne sa rozvíja tzv. fyzická závislosť. Tá sa prejaví rozvojom abstinenčného (odvykacieho) stavu (tras, husia koža, nervozita, úzkosť) pri náhlom vysadení opioidov. Tomu sa predchádza postupným vysadzovaním opioidov (ak je pre to z lekárskeho hľadiska dôvod). Mnohým NÚ sa dá predchádzať preventívnym podaním niektorých liekov. Prínosné sú gastroprotektíva (napr. omeprazol) pri dlhodobej liečbe NSA, antiemetiká (lieky proti nevoľnosti a zvracaniu – haloperidol, metoklopramid, ondansetron) a laxatíva (preháňadlá) pri liečbe opioidmi. 2. Nesprávna kombinácia liekov a predávkovanie Jedným z dôvodov stále častejšieho predávkovania je široká ponuka liekov s rovnakou účinnou látkou. Napr. valetol, ataralgin, panadol, paralen a coldrex obsahujú rovnakú účinnú látku, takže pri neznalosti účinnej látky a ich nesprávnej kombinácii môže pri kombinácii týchto liekov ľahko dôjsť k predávkovaniu. Kombinácia neopioidných a opioidných analgetík môže byť výhodná, rovnako ako kombinácia analgetík s adjuvantnými analgetikami. Veľkou chybou je však súčasné užívanie viacerých typov NSA. Vzhľadom na to, že NSA vo veľkej miere užívajú najmä starší polymorbidní pacienti, treba dať pozor na možné liekové interakcie NSA najčastejšie s liekmi na cukrovku (antidiabetiká), riedenie krvi (antikoagulanciá) a na vysoký krvný tlak (antihypertenzíva). 3. Zanedbanie stavu Nedostatočná liečba bolesti je problémom aj vo vyspelých krajinách. Aj keď sa situácia v oblasti liečby bolesti v poslednom čase zlepšila, ani v dnes nie je v ČR napr. nádorová bolesť dostatočne liečená. V značnej časti prípadov pritom ide o vhodný výber liekov a ich správne použitie. Pravidlom úspešnosti je teda správne užívanie liekov, predovšetkým v kombináciách, presné a stále dodržiavanie lekárom stanovených pravidiel. Ak odpoviete, aj keď len raz kladne, je na čase začať s liečbou bolesti: Trpím na bolesť veľkú časť dňa Snažím sa s bolesťou čo najviac bojovať Keď sa bolesť stáva neznesiteľnou, beriem si lieky Kvôli bolesti nemám chuť vidieť sa s mnohými ľuďmi V noci sa budím kvôli bolesti

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.