Naše srdce je vlastne akási pumpa, ktorá zabezpečuje v tele krvný obeh. Hodnota krvného tlaku vyjadruje, akou silou je krv vypudzovaná srdcom do ciev celého tela (teda do krvného obehu) a zároveň, akou silou pôsobí na cievne steny. Táto sila udržuje krvný obeh, a tým zabezpečuje „dodávky“ živín a kyslíka pre naše telo. Ak je vysoká, škodí tak cievam, ako aj srdcu, mozgu, obličkám a očiam.

Čo znamenajú čísla, získané počas merania krvného tlaku?

  • Hodnota krvného tlaku sa udáva pomocou dvoch čísel (napr. 128/84 mm Hg). Mm Hg sú štandardné jednotky pre meranie krvného tlaku.
  • Prvá, vyššia hodnota znamená systolický krvný tlak – ľavá srdcová komora sa stiahne a vypudí krv do ciev.
  • Druhá, nižší hodnota označuje diastolický krvný tlak, ktorý je daný odporom cievneho riečiska.

Pamätajte, že čím vyššie sú hodnoty systolického alebo diastolického krvného tlaku a čím dlhšie zostávajú vysoké, tým viac škodia cievam a srdcu. Ak teda máte krvný tlak vyšší, neotáľajte s návštevou lekára!

Súvisiace články