Viete, ako znížiť hladinu cholesterolu v krvi?

 5 min.  |   24. 8. 2022  |   redakcia


Cholesterol – čo si pod tým pojmom mám predstaviť? 

Cholesterol je všeobecný názov pre skupinu chemicky podobných látok tukovej povahy, ktoré sú prítomné v krvi, kolujú v našom krvnom riečisku a sú využívané ako stavebné kamene, úložisko energie alebo základ pre výrobu hormónov. 

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými druhmi cholesterolu?

V základnom lipidovom paneli biochemického vyšetrenia sú zvyčajne stanovené štyri hodnoty: celkový cholesterol – TC (total cholesterol), HDL-cholesterol – HDLc (tzv. dobrý cholesterol), LDL-cholesterol – LDLc (tzv. zlý cholesterol) a triglyceridy – TG. 

Tieto kategórie si laicky môžeme predstaviť takto: celkový cholesterol ako zhrnutie všetkých poddruhov cholesterolu (nie je to jednoduchý súčet jednotlivých kategórií), ktorý nám podáva orientačný prehľad o tom, či jeho nositeľ má lipidový metabolizmus v poriadku, alebo nie. Jednotlivé kategórie potom prispievajú k celku, HDL-cholesterol, ktorý má za úlohu transportovať tuky do pečene a odovzdať ich na odbúravanie (preto je „dobrý“), a LDL-cholesterol, ktorý naopak prenáša cholesterol ku tkanivám, kde sa – v prípade jeho nadbytku – ukladajú. Tieto tri druhy cholesterolu si môžeme laicky priblížiť ako rozpustený živočíšny tuk, ktorý pláva v krvi.  

Poslednou kategóriou sú triglyceridy, to sú tzv. neutrálne tuky, ktoré podliehajú pomerne rýchlemu spracovávaniu, a preto sa tiež veľmi rýchlo menia ich hladiny. Pre zjednodušenie sa dajú popísať ako energia, ktorú naše telo spotrebováva pre svoj život a pohyb. Ako to, čím je benzín pre automobil. Keď sa naraňajkujeme, hladina triglyceridov sa behom pár desiatok minút zvýši, keď hladujeme, hýbeme sa a fungujeme, hladiny triglyceridov sa postupne znižujú. Metabolizmus triglyceridov úzko súvisí s metabolizmom cukrov a energie, preto bývajú ich hodnoty často zvýšené u pacientov s nadmernou hmotnosťou či obezitou, inaktivitou a tiež s cukrovkou 2. typu.  

Aké sú teda „normálne hodnoty“ cholesterolu?

Normálne je v medicíne veľmi zavádzajúci pojem, čo je normálne pre jedného, je veľmi nenormálne pre iných. Ale všeobecne sa dá povedať, že pre pacientov, ktorí nemajú žiadne ďalšie riziká kardiovaskulárnych ochorení, sú normálne hodnoty celkového cholesterolu do 5 mmol/l, LDL-cholesterolu do 3 mmol/l, triglyceridov menej ako 2 mmol/l (presne pod 1,7 mmol/l). Ale u HDL-cholesterolu je to zložitejšie, tam je stanovená hladina vhodná u mužov nad 1,1 mmol/l, u žien nad 1,3 mmol/l a v oboch prípadoch sa hladina vyššia ako 1,6 mmol/l považuje za ochranný faktor. (Treba  však povedať, že záleží od viacerých skutočností ako len od výšky hladiny HDL-c.)

Je teda každá hodnota prevyšujúca normu zlá? A čo je dôležitejšie: je každá hodnota pohybujúca sa pod normou dobrá či dostatočná? 

Vôbec nie! Odporúčané, teda vhodné či optimálne hodnoty stanovujeme prísne individuálne u každého jedinca podľa všetkých informácií, ktoré o ňom máme. Teda zvažujeme tak jeho osobnú anamnézu, ako aj rodinnú anamnézu, už prekonané ochorenia a podobne. Aby sme mohli riziko pacientov nejako systemizovať, sú zavedené kategórie rizika, podľa ktorých sa potom odvíja aj odporúčaná cieľová hladina LDL-cholesterolu. 

Osoba so zvýšeným rizikom „si môže dovoliť“ len nižšiu hladinu oproti človeku, ktorého riziko je zatiaľ nízke. Porovnajte si svoju hladinu LDL-cholesterolu s optimálnymi hladinami, pozri tabuľku.

Máte viac? Potom by bolo dobré sústrediť sa na nasledujúce odporúčania:

1. Diéta

Základom diéty na zníženie hladín cholesterolu je obmedzenie konzumácie tukov živočíšneho pôvodu. Zásadné je znížiť nielen frekvenciu a celkové množstvo prijatých živočíšnych tukov, ale tiež zvýšiť ich kvalitu (najmä tučné mliečne výrobky, smotana, šľahačka, jedlá z nich uvarené, maslo, masť, tučné mäso, údeniny, hlavne tie nekvalitné s nízkym podielom mäsa, spracované mäsové výrobky, napr. paštéty). 

Treba si ale povedať, že zmeny je vhodné zavádzať do diéty postupne a pomaly tak, aby sme si na ne zvykli, a nesnažiť sa „polepšiť sa“ o 150 % ihneď. Také snahy majú nevýhodu, že bývajú veľmi krátkodobé, pretože sú príliš veľkým zásahom do kvality života svojho nositeľa, a preto bývajú rýchlo zabudnuté. 

2. Pohyb

Netreba trhať športové rekordy, ale treba do svojho denného programu zaradiť nejakú formu pohybu – počíta sa napríklad aj čiastočne pešia cesta do/z práce, dôležitá je pravidelnosť. Navyše, pravidelný pohyb pomáha bojovať proti nadmernej hmotnosti a obezite a celkovo zvyšuje odolnosť srdcovo-cievneho systému. Pravidelný pohyb tiež zvyšuje množstvo HDL-cholesterolu v krvi, a tým aj zlepšuje pomer medzi HDL a LDL cholesterolom v prospech svojho nositeľa. 

3. Lieky a potraviny

Ak vám to odporučí lekár, užívajte súčasne s dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu aj lieky na zníženie hladiny cholesterolu. Pokiaľ máte pocit, že vám predpísané lieky nevyhovujú, že majú nejaké nežiaduce účinky, alebo máte aj len obavu z ich užívania, preberte to podrobne so svojím ošetrujúcim lekárom. Také ťažkosti sa občas vyskytujú a váš ošetrujúci lekár ich môže vyriešiť zámenou lieku, pokiaľ bude o ťažkostiach informovaný. Existujú aj doplnky stravy, ktoré napomáhajú poklesu hladiny cholesterolu (napr. potraviny obohatené o rastlinné steroly alebo prípravky vyrábané pomocou tzv. červenej ryže, čo je zmes látok podobných štandardným liekom, len vyrobená prírodnou cestou). Vyberte ale vždy len také, u ktorých sa preukázalo, že naozaj znižujú hladinu cholesterolu (v tom vám poradí váš lekár a účinnosť overí odbermi krvi).

Pokiaľ sa vám podarí zbaviť sa aspoň časti nadbytočných kilogramov a upraviť svoj jedálniček, môžete si byť istí, že ste sa v ceste za znížením hladiny cholesterolu vydali správnym smerom!

MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Súvisiace články
Aké sú diétne odporúčania pri dyslipidémiách?
Cholesterol je pre život nevyhnutná látka: predstavuje základný stavebný kameň pre bunkovú membránu... Otázkou ale zostáva, koľko cholesterolu potrebujeme v krvi.

Václav podcenil liečbu – a to sa mu stalo osudným...

 4 min.  |   2. 3. 2020  |   redakcia
Václav léčbu vysokého cholesterolu podcenil, a tak je dnes v invalidním důchodu a zvládne jen základní sebeobsluhu.

Hrozí vám vysoký cholesterol?

 2 min.  |   13. 11. 2019  |   Michal Vrablík
Existujú rizikové faktory pre vysoký cholesterol, ktoré môžeme, ale aj tie, ktoré nemôžeme kontrolovať a ovplyvniť. Aby ste mali presnú predstavu, tu je ich prehľad.

Ako zistiť svoje kardiovaskulárne riziko

 1 min.  |   8. 2. 2023  |   redakcia
Poznať svoje celkové riziko rozvoja srdcovo-cievneho ochorenia je dôležité pre udržanie dobrého zdravotného stavu a kvality vášho života.
Možno neviete, že v Českej republike tieto lieky užíva viac ako milión pacientov, takže priamu alebo sprostredkovanú skúsenosť s nimi má takmer každý.
Predovšetkým vysoký krvný tlak a vysoké hladiny cholesterolu v krvi, rovnako aj nadhmotnosť a obezita.

Riziko chorôb srdca a ciev sa v živote ženy mení

 7 min.  |   30. 9. 2022  |   redakcia
Těhotenství a menopauza představují v životě ženy specifická období, která se pojí se změnami hodnot krevního tlaku a cholesterolu.

Ako zvládnuť vysoký cholesterol

 2 min.  |   15. 4. 2020  |   Michal Vrablík
Ak máte obavy, že sa môže váš cholesterol zvýšiť, a neviete presne, ako ho „udržať na uzde“, tu je niekoľko základných rád, ktoré by ste mali dodržiavať.

Desiatovať, alebo nedesiatovať?

 3 min.  |   14. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Na otázku, či je dobré desiatovať, alebo naopak radšej nedesiatovať, nie je jediná správna odpoveď.

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.