Na zníženie hladiny krvného cholesterolu a ďalších tukov sa užívajú tzv. statíny – možno neviete, že v Českej republike tieto lieky užíva viac ako milión pacientov, takže priamu alebo sprostredkovanú skúsenosť s nimi má takmer každý. Asi aj preto koluje medzi ľuďmi mnoho mýtov, ktoré sú so znižovaním hladiny cholesterolu spojené. Ktoré to sú?

Omyly spojené s užívaním statínov

1. Hladina klesla – končím

Hladina cholesterolu po liekoch klesla, preto ich môžem vysadiť: to si hovoria mnohí, ale nie je to pravda. Vysoká hladina cholesterolu sa dá liečiť, bohužiaľ však nie celkom vyliečiť, pretože si pre ňu väčšinou nesieme genetickú (vrodenú) vlohu. Lieky fungujú len v prípade, že sú prítomné v organizme, a po prerušení liečby sa hladina cholesterolu počas niekoľkých dní vráti na pôvodnú hodnotu. Preto je nutné lieky užívať trvalo.

2. Diéta nie je nevyhnutná

Keď užívam statíny, nemusím dodržiavať zásady diéty – to je ďalší obľúbený omyl. Diétne opatrenia pomáhajú nielen znižovať hladinu cholesterolu, ale tiež prispievajú k prevencii aterosklerózy. Ich účinok sa vždy počíta – je to akýsi bonus k účinku liekov. Z toho plynie, že aj pre pacientov, ktorí tablety užívajú, má dodržiavanie diétnych a ďalších opatrení v oblasti životného štýlu zásadný význam.

3. Obavy zo statínov

Mnohí pacienti sa boja vysokej dávky statínov, ale vedzte, že obavy rozhodne nie sú na mieste. Dnes totiž vieme, že vyššia dávka statínov chráni svojho užívateľa účinnejšie ako dávka nižšia. Navyše väčšina (vzácnych) nežiaducich účinkov nemá priamu väzbu na dávku podávaného lieku, a nie je teda dôvod k obavám, že množstvo týchto účinkov pri vyšších dávkach statínov stúpa. Ak znášate dobre počiatočné dávky liekov, potom zo zvyšovania dávky nemusíte mať strach. Navyše, keď sa nežiaduci účinok po zvýšení dávky objaví, dá sa vrátiť k dávke pôvodnej alebo situáciu riešiť iným spôsobom tak, ako rozhodne lekár.

4. Dlhodobo nechcem

Ak budem statíny užívať dlhodobo, môže dôjsť k nepredvídaným nežiaducim účinkom – tak to ale nie je. Ak má pacient statíny užívať, ide o „doživotné“ rozhodnutie. Nie je však pravda, že by dlhší čas užívania prinášal nejaké riziká. Statíny sa v liečbe používajú viac ako 30 rokov a ich bezpečnosť sa priebežne sleduje.

5. Sú nebezpečné

Že sú statíny nebezpečné, je zásadný omyl, ktorý sa v poslednom čase bohužiaľ opakuje častejšie ako pravdy o priaznivých účinkoch týchto liekov. Statíny patria medzi vôbec najpreskúmanejšie lieky a je pravda, že ako všetky účinné liečivá majú aj nežiaduce účinky. Ich výskyt je však nízky a postihuje maximálne desatinu liečených. Väčšina z týchto nežiaducich účinkov je navyše plne vratná; v prípade, že sa objavia, ich lekár môže vyriešiť úpravou liečby. Statíny patria medzi najbezpečnejšie lieky a obavy z ich užívania môžete hodiť za hlavu.

Súvisiace články