Spracované na základe dokumentu Odporúčania ESC v klinickej praxi: Prevencia kardiovaskulárnych ochorení: Čo ako pacient potrebujem vedieť? Viac informácií na www.healthy-heart.org, webovom portáli kapitolyozdravi.sk alebo u vášho ošetrujúceho lekára.

Celý dokument na stiahnutie tu

Aké informácie sa dozviem?

 • aké môžem mať riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení (KVO)
 • praktické informácie, ako ochoreniam predchádzať a ako je možné upraviť životosprávu
 • ktoré lieky sú vhodné a aké liečebné cieľové hodnoty dosahovať

Čo môžem v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení urobiť hneď?

 • prestať fajčiť
 • zmeniť doterajší životný štýl
 • redukovať telesnú hmotnosť

Ktoré rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení neovplyvním?

 • vek (s pribúdajúcimi rokmi sa riziko KVO zvyšuje)
 • pohlavie (rizikovejší sú muži)
 • dedičnosť v rodine

Spýtajte sa svojho ošetrujúceho lekára:

 • aké máte riziko rozvoja srdcového infarktu (IM), cievnej mozgovej príhody (CMP), ischemickej choroby srdca (ICHS), ischemickej choroby dolných končatín (ICHDK)
 • aké možnosti liečby sa vám ponúkajú
 • ktoré lieky sú vzhľadom na váš zdravotný stav vhodné
 • aká prínosná môže byť pre vás liečba
 • aké zdravotné komplikácie nastanú v prípade, že sa odmietnete liečiť

Tipy ako predchádzať kardiovaskulárnym ochoreniam

1. Vypočítajte si pravdepodobnosť KVO

 • nechajte si od svojho ošetrujúceho lekára stanoviť riziko srdcovo-cievnej príhody podľa najnovších skórovacích tabuliek SCORE2 
 • vypočíta sa v závislosti od pohlavia, veku, hodnôt krvného tlaku, hladiny non-HDL cholesterolu a údajov o tom, či fajčíte, alebo nie

Ako zistiť svoje kardiovaskulárne riziko

2. Buďte aktívni počas dňa

 • snažte sa denne nachodiť aspoň 10 000 krokov
 • 20 – 40 minút strednej telesnej aktivity denne alebo 150 minút intenzívnejšieho cvičenia za týždeň sú pre dospelého človeka dostačujúce
 • pamätajte, že akýkoľvek pohyb sa počíta

Pravidla cvičenia

3. Zamerajte sa na zdravý jedálniček

 • sústreďte sa na kvalitné a čerstvé suroviny
 • konzumujte viac rastlinných potravín, celozrnných výrobkov, zeleniny, ovocia a strukovín
 • obmedzte solenie, spracované výrobky a rýchle občerstvenie (fast food)
 • udržujte si optimálnu telesnú hmotnosť
 • obmedzte konzumáciu alkoholu

Všetko, čo o zdravej životospráve potrebujete vedieť

4. Užívajte predpísané lieky

 • lekárom predpísaná medikácia má svoje opodstatnenie a predchádza neskorším komplikáciám
 • dodržujte pravidelnosť aj dávkovanie
 • v žiadnom prípade si sami lieky nevysádzajte ani si medikáciu neupravujte

Desatoro adherencie

5. Ak sa liečite pre vysoký krvný tlak

 • ak máte 70 a viac rokov a užívate lieky na vysoký krvný tlak, je vaša terapeutická cieľová hodnota horného (systolického) tlaku 120 – 130 mm Hg
 • u všetkých pacientov na farmakologickej liečbe sa odporúča cieľová hodnota dolného (diastolického) tlaku < 80 mm Hg
 • u väčšiny osôb je odporúčaná kombinácia dvoch liečiv (antihypertenzív)

Zaznamenajte hodnoty svojho krvného tlaku a sledujte ich vývoj

6. Ak sa liečite pre cukrovku 2. typu

 • je kľúčové udržiavať hladiny glykovaného hemoglobínu (HbA1c) < 7 %
 • najvhodnejšiu terapiu antidiabetikami navrhne váš lekár v nadväznosti na váš aktuálny stav a pridružené ochorenia

Zaznamenajte svoje hodnoty glykémie a sledujte ich v čase

7. Ak potrebujete znížiť hladiny cholesterolu v krvi

 • cielime na znižovanie tzv. zlého cholesterolu (cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou, low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)
 • statíny zostávajú liekom prvej voľby
 • pokiaľ sa nedosiahe požadovaná cieľová hodnota, je vhodná kombinácia s nestatínovým hypolipidemikom
 • < 1,8 mmol/l u osôb s vysokým rizikom
 • < 1,4 mmol/l u osôb s nízkym rizikom

Viac o tom, ako znížiť hladinu cholesterolu v krvi

Bc. Karolína Vašků

Súvisiace články