Peter Marko - post cover

MUDr. Peter Marko, MPH

Garant sekcie obezita

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako všeobecný lekár v podtatranskej obci Veľká Lomnica. Jeho ambulancia je akreditovaným školiacim pracoviskom pre špecializačnú prípravu rezidentov v odbore všeobecné lekárstvo.

MUDr. Marko je spoluzakladateľom a lektorom národného programu Zdravé regióny, ktorý sa prostredníctvom asistentov podpory zdravia zaoberá zlepšovaním prevencie a zdravotného stavu v marginalizovaných rómskych komunitách. Pôsobí ako zakladajúci člen Správnej rady Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (ZVLD SR). Je členom redakčnej rady odborných časopisov Via Practica a Revue medicíny v praxi, taktiež je členom rady vzdelávacieho internetového portálu zdravotníkov www.infodoktor.sk. Tvorí program celoštátneho podujatia Festival kazuistík Nižná nad Oravou ako predseda programového výboru. Od roku 2023 je prezidentom Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarku.

Venuje sa problematike zdravej výživy, diagnostike a terapii obezity, dyslipidémie a artériovej hypertenzie.

Nikdy nezapomínajte, že číslo v grafu BMI alebo dokonca hmotnosť sú iba jedným z veľa dielikov celého obrazu.
Nadbytok viscerálneho tuku je spojený so zvýšeným výskytom porúch metabolizmu tukov, vyšším výskytom cukrovky a kardiovaskulárnych príhod
Samotná váha alebo výška nemôže objektívne prezentovať skladbu tela.
Mechanizmus vzniku obezity spočíva v nahromadení tukového tkaniva pri zväčšení objemu adipocytov – tukových buniek.
Dve osoby s rovnakou výškou a rovnakou hmotnosťou môžu vyzerať úplne inak. Ako je to možné?
Aby sme mohli obezite predchádzať, treba poznať jej príčiny.

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.