Útrobný alebo viscerálny tuk sa nachádza v brušnej dutine okolo vnútorných orgánov a v ich vnútri. Nadbytok viscerálneho tuku je spojený so zvýšeným výskytom porúch metabolizmu tukov, vyšším výskytom cukrovky a kardiovaskulárnych príhod, medzi ktoré patrí akútny infarkt myokardu a náhla cievna mozgová príhoda. Nebezpečie nadbytku viscerálneho tuku spočíva v jeho skrytej prítomnosti, pričom neexistuje priama súvislosť medzi nadmerným ukladaním podkožného tuku a množstvom viscerálneho tuku.

Riziká viscerálneho tuku

Viscerálny tuk sa v ľudskom tele chová ako samostatný orgán, spomaľuje metabolizmus a produkuje škodlivé látky. Je spojený so zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín, prispieva k aterosklerotickému upchávaniu ciev, ku vzniku vysokého krvného tlaku, cukrovky 2. typu, akútneho infarktu myokardu, mŕtvice a rakoviny, je spojený s poruchami spánku a chrápaním.

Pacienti si môžu nechať množstvo viscerálneho tuku v tele skontrolovať u svojho praktického lekára alebo odborníka na výživu. Tí používajú certifikované bioelektrické impedančné prístroje InBody, ktoré neinvazívne zisťujú plochu viscerálneho tuku v cm2. Rizikové sú hodnoty plochy vyššie ako 100 cm2 pri hodnotách viscerálneho tuku 13–99, viď obr.

Obr. Príklad merania viscerálneho tuku so stanovením plochy viscerálneho tuku v cm2 (InBody).

                        Rez brušnou dutinou v oblasti pupka

Zdroj: Nutrivit, Mgr. Klaudia Ilčíková, Poprad


Ak sa hodnoty nachádzajú v rozpätí do 100 cm2, človek vnútorné tuky má, ale neohrozujú jeho vnútorné orgány, len plnia ochrannú funkciu. Pokiaľ hodnoty vnútorných tukov presiahnu hranicu 100 cm2, začínajú sa tuky presúvať do vnútorných častí a ukladať sa na orgány.

Čo ovplyvňuje ukladanie tuku v bruchu a ako ho znížiť?

Hodnoty viscerálneho tuku ovplyvňuje:

  • nesprávne zloženie stravy,
  • nedostatok pohybu,
  • vek,
  • pohlavie,
  • dedičné faktory a
  • menopauza u žien.

Zníženie hodnoty viscerálneho tuku sa dá dosiahnuť kombináciou vhodnej diéty a zvýšenej fyzickej aktivity alebo pravidelným cvičením. Odporúča sa redukovať viscerálny tuk pod dohľadom odborníkov na výživu, ktorí zostavia individuálny výživový plán presne na mieru pacientovho organizmu.

Súvisiace články