Obezita je závažné chronické metabolické ochorenie charakteristické zvýšeným hromadením tuku a jeho nedostatočnou mobilizáciou z tkanív, kde sa ukladá za fyziologických podmienok. Súčasný nárast hmotnosti je dôsledkom energetickej nerovnováhy medzi nadmerným príjmom a nedostatočným výdajom energie (primárna obezita). Iným ochorením je spôsobená sekundárna obezita, pre ktorú je charakteristické zvýšenie podielu telesného tuku nad 25 % telesnej hmotnosti u mužov a nad 30 % telesnej hmotnosti u žien. Mechanizmus vzniku obezity spočíva v nahromadení tukového tkaniva pri zväčšení objemu adipocytov – tukových buniek. Pri obezite adipocity nie sú schopné absorbovať nárazové dávky tukov v krvi a produkujú látky, ktoré majú významnú spoluúčasť na urýchlení procesu kôrnatenia tepien a vzniku cukrovky 2. typu.

Globálna pandémia

Obezita je považovaná za celosvetovú globálnu pandémiu, ktorá má rozsiahle zdravotné a sociálno-ekonomické dôsledky a priamo zaťaží systémy zdravotnej starostlivosti širokým spektrom medicínskych komplikácií. V súčasnosti je identifikovaných viac ako 236 ochorení súvisiacich s obezitou. Obezita zapríčiňuje desiatky miliónov úmrtí vyskytujúcich sa počas najproduktívnejších rokov života, znižuje ekonomickú výkonnosť pracovnej sily, skracuje strednú dĺžku života o 7 – 9 rokov a významne znižuje kvalitu života jednotlivcov. Po období lockdownov v čase pandémie covidu-19 spojených so zníženou mobilitou populácie došlo k významnému nárastu nadhmotnosti a obezity v svetovej populácii.

Podľa údajov Eurostatu z roku 2016 dosahuje podiel tzn. odvrátiteľných úmrtí v strednej Európe až 44 %, zatiaľčo celourópsky priemer predstavuje 34 %. Ochorenia asociované s obezitou sú odvrátiteľné, avšak podľa analýz Svetovej zdravotníckej organizácie neexistuje reálna šanca dosiahnuť plánované ciele v redukcii obezity do roku 2025.

Dva typy obezity

Obezitu podľa distribúcie tuku rozdeľujeme na dva typy:

Androidný typ (mužský centrálny – jablko) s rozložením tuku v oblasti brucha a trupu je zdravotne rizikovejší, pretože zmnožený viscerálny tuk v brušnej dutine je metabolicky vysoko aktívny a produkuje taktiež hormóny a ďalšie látky, ktoré sprostredkúvajú vznik metabolických komplikácií obezity. Tento typ je spojený so zvýšeným výskytom cukrovky, srdcovocievnych a onkologických ochorení. 

Gynoidný typ obezity (ženský, tvaru hrušky) charakterizuje hromadenie tukov v oblasti bokov a panvy, je spojený s poškodením pohybového aparátu, ale je menej rizikový.

Súvisiace články