Obezita sa klasifikuje v prvom rade podľa indexu telesnej hmotnosti (Body Mass Index, BMI). Tento index predstavuje podiel telesnej hmotnosti v kilogramoch a druhej mocniny telesnej výšky v metroch, tzn. BMI = hmotnosť (kg) : výška2 (m). Tuk v ľudskom tele tvorí najvariabilnejšiu zložku telesnej hmotnosti, ktorú môžeme ovplyvniť výživou a pohybovou aktivitou. BMI nevypovedá o obsahu tuku ani o distribúcii tuku v organizme.

Rizikovosť obezity podľa BMI (body mass index):

Svaly sú ťažšie ako tuk

U dospelých jedincov starších ako 18 rokov je obezita definovaná ako BMI nad 30 kg/m2 a nadhmotnosť pri BMI 25 – 29,9 kg/m2. Je však dôležité si uvedomiť, že dve osoby s rovnakou výškou a rovnakou hmotnosťou môžu vyzerať úplne inak, stačí, že u jednej osoby je prítomný nadbytok tuku, zatiaľ čo hmotnosť druhej tvorí hlavne svalstvo.

Klasifikácia obezity podľa obvodu pása

Podľa najnovších kritérií Medzinárodnej diabetologickej federácie je vnútrobušná obezita definovaná obvodom pása min. 94 cm u mužov a min. 80 cm u negravidných žien.

Rizikovosť obezity podľa obvodu pása:

Súvisiace články