Neskorá komplikácia môže byť aj prvým prejavom diabetu 2. typu, ktorý nie je dlhší čas rozpoznaný a liečený. U diabetikov 2. typu sú častejšie postihnuté veľké cievy (kardiovaskulárne komplikácie), ale môže dôjsť aj k poškodeniu najmenších ciev (mikrovaskulárne komplikácie).

Kardiovaskulárne komplikácie

Patrí sem predovšetkým srdcový infarkt, zlyhávanie srdcovej funkcie, mozgová príhoda, ischemická choroba dolných končatín (upchávanie ciev). 

Príznaky cievnej mozgovej príhody - PDF na stiahnutie nájdete tu.

Mikrovaskulárne komplikácie

Poškodenie cirkulácie krvi v najmenších cievach sa môže prejaviť na sietnici (diabetická retinopatia), v obličkách (diabetická nefropatia) a v nervovom tkanive (diabetická neuropatia). Diabetická neuropatia spolu s postihnutím všetkých ciev, infekciou, postihnutím kostí a kĺbov a tiež fajčením môže viesť k rozvoju tzv. diabetickej nohy. To je závažné poškodenie tkaniva nohy, ktoré môže viesť až k amputácii končatiny.

Prevencia neskorých komplikácií

Pre prevenciu všetkých neskorých komplikácií sú potrebné pravidelné lekárske kontroly. Váš lekár vás bude pravidelne posielať na očné, interné a neurologické vyšetrenie. Bude vám tiež pravidelne vyšetrovať glykovaný hemoglobín, hladinu tukov v krvi, kontrolovať funkciu obličiek, moč, krvný tlak, hmotnosť a dolné končatiny. Mali by ste ho informovať aj o netypických ťažkostiach (napríklad zmeny nálad). Dobrý psychický stav významne prispieva k dobrým výsledkom liečby diabetu a obrátene.

Príznaky, ktoré môžu byť prejavom neskorých komplikácií

Znížiť a oddialiť vznik týchto komplikácií môžete tým, že budete dlhodobo dodržiavať liečebný režim, ktorý vám odporučí lekár.

Oči

Aj nenápadné zhoršenie videnia môže byť známkou starnutia oka, zákalu šošovky, ale tiež pokročilej diabetickej retinopatie, a tu „len“ správne okuliare nepomôžu. Diabetická retinopatia sa lieči pomocou laseru, ale ak nie je liečba zahájená včas, môže hroziť nebezpečie, že prídete o zrak. Preto nevynechávajte pravidelné kontroly u očného lekára.

Nohy

Dbajte na dostatočnú hygienu a priebežne si nohy prehliadajte (plôšky chodidiel, medziprstové priestory). Všímajte si otlaky, zhrubnutú kožu, drobné začervenanie a plesne v medziprstových priestoroch. Drobné poranenia či praskliny ihneď dezinfikujte a informujte svojho lekára. Nohy si denne premasťujte. Nechoďte bosí, vždy noste ponožky. Pozor na popálenie alebo omrznutie, ktoré často zníži citlivosť nôh. Nezabúdajte ani na svoju obuv – dbajte, aby vnútrajšok topánok  bol úplne hladký. Najlepšie sú topánky zhotovené špeciálne pre diabetikov, ktoré zabezpečia správne rozloženie tlaku na plôšky chodidiel. Majte na pamäti, že tieto pravidelné jednoduché návyky vás uchránia aj od najhoršieho – straty končatiny.

Cukrovka nás ohrozuje nielen v budúcnosti, ale aj bezprostredne.

Aké sú akútne komplikácie cukrovky? Čítajte TU.

Súvisiace články