Index telesnej hmotnosti je treba brať s rezervou

 2 min.  |   4. 6. 2024  |   Garant: Peter Marko

Index telesnej hmotnosti (BMI) je užitočný nástroj na rýchle posúdenie, či máte podváhu, normálnu váhu, nadváhu alebo obezitu. Je však dôležité mať na pamäti, že BMI má určité obmedzenia a nie je vždy spoľahlivým ukazovateľom celkového zdravia. Index má pri hodnotení obezity nízku citlivosť, čo znamená, že môže dochádzať k nadhodnoteniu alebo podhodnoteniu telesného tuku, najmä u športovcov alebo starších ľudí.

BMI neberie do úvahy pohlavie: Klasifikácia BMI je rovnaká pre mužov a ženy.

Avšak muži majú v priemere viac svalovej hmoty ako ženy, a preto môžu mať o niečo vyššie BMI a napriek tomu stále normálny podiel telesného tuku. Klasifikácia BMI nezohľadňuje individuálne faktory, ako je etnický pôvod, genetika a zdravotná história. Preto sa odporúča používať BMI spolu s ďalšími meraniami, ako sú obvod pása, pomer pásu k bokom alebo pomer pásu k výške, najmä pri klinickom hodnotení osôb s nízkym BMI:

  • Obvod pásu: Meranie obvodu pásu môže pomôcť identifikovať ľudí s abdominálnou obezitou, ktorá je rizikovým faktorom pre určité chronické choroby.
  • Pomer pásu k bokom (WHR): Vypočíta sa ako obvod pása delený obvodom bokov. Vyšší WHR naznačuje vyššie riziko metabolických ochorení.   
  • Pomer pásu k výške (WHtR): Hodnoty nad 0,5 sú spojené s vyšším rizikom zdravotných problémov.
  • Percento telesného tuku: Existuje viacero metód na meranie percenta telesného tuku, ako napríklad kožná riasa a bioimpedancia (viď nižšie).
  • Lekárske vyšetrenie: Lekár môže posúdiť vaše celkové zdravie a zhodnotiť, či máte akékoľvek rizikové faktory súvisiace s váhou.
  • Meranie hrúbky kožného záhybu: Pomocou špeciálnych kaliperov sa meria hrúbka kožného záhybu na rôznych miestach tela, čo môže poskytnúť odhad percentuálneho podielu telesného tuku.
  • Bioelektrická impedancia (BIA): Táto technika meria odpor tela voči malému elektrickému prúdu, čo môže poskytnúť odhad telesného tuku.
  • Ultrazvuk: Môže byť použitý na meranie hrúbky tukového tkaniva na rôznych miestach tela.

Určenie vášho BMI vás môže naviesť správným smerom, abyste lepšie pochopili, ako na tom je vaše aktuálne zdravie. Nikdy však nezapomínajte, že číslo v grafu BMI alebo dokonca hmotnosť sú iba jedným z veľa dielikov celého obrazu.Súvisiace články
Samotná váha alebo výška nemôže objektívne prezentovať skladbu tela.
Dve osoby s rovnakou výškou a rovnakou hmotnosťou môžu vyzerať úplne inak. Ako je to možné?
Obezita je ochorenie, ktoré má závažné dôsledky – na zdravie, psychický stav a kvalitu života.
Tento rok vyšla štúdia venujúca sa práve pridruženým ochoreniam u astmatikov vo vzťahu k veku prepuknutia astmy.
Aby sme mohli obezite predchádzať, treba poznať jej príčiny.
Mechanizmus vzniku obezity spočíva v nahromadení tukového tkaniva pri zväčšení objemu adipocytov – tukových buniek.

Cukor a ADHD, existuje súvislosť?

 5 min.  |   20. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Podle štúdie cukor nijako neovplyvňuje ani chovanie detí, ani ich poznávacie funkcie.
Nadbytok viscerálneho tuku je spojený so zvýšeným výskytom porúch metabolizmu tukov, vyšším výskytom cukrovky a kardiovaskulárnych príhod

Terapia obezity výživou alebo Jedálniček obézneho pacienta

 4 min.  |   13. 12. 2023  |   redakcia
Při sestavování výživových plánů je vždy nutné zohlednit individuální potřeby a specifika jednotlivce.

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.