Astma je ochorenie dýchacieho systému, ktoré sa môže u človeka objaviť od skorého detstva kedykoľvek. Toto ochorenie je spojené s dýchavicou, kašľom a sipotmi a vo väčšine prípadov sa dá dobre dostať pod kontrolu pomocou pravidelného užívania liekov cez inhalátor. Priebeh a príznaky sa však môžu u ľudí v rôznych životných etapách líšiť a zároveň s tým sa môže odlišovať aj vybraná liečba. Astma u malého dieťaťa bude trochu iná ako u ženy v stredných rokoch. Vedci a lekári majú už metódy na určenie typu astmy a v prípade zlyhania štandardnej liečby si potom všímajú práve toto rozdelenie. Dôležitý faktor tu teda hrá aj vek, s ktorým sa spájajú rôzne pridružené ochorenia.

V tomto roku (2023) vyšla štúdia venujúca sa práve pridruženým ochoreniam u astmatikov vo vzťahu k veku prepuknutia astmy. Na štúdii sa zúčastnilo viac ako osem tisíc ľudí vo vekovom rozpätí od 20 do 69 rokov a u astmatikov bola astma najčastejšie diagnostikovaná medzi 12. a 39. rokom. Nebolo prekvapením, že u osôb bez astmy bol najčastejšou chorobou vysoký krvný tlak, takmer 20 % zdravých účastníkov štúdie malo vysoký krvný tlak či hypertenziu. U starších astmatikov bol však podiel pacientov s vysokým krvným tlakom vyšší, liečila sa kvôli nemu skoro polovica pacientov. U pacientov s diagnózou astmy, ktorá bola stanovená v detstve alebo v strednom veku, bola najčastejším pridruženým ochorením obezita.

U astmatikov s diagnózou zistenou v mladšom veku do 12 rokov sa podľa údajov zo štúdie vyskytuje častejšie refluxná choroba pažeráka ako u detí bez astmy. Refluxná choroba pažeráka je stav, kedy sa kyslý obsah žalúdka dostáva cez pažerákový zvierač do pažeráka a ďalej spôsobuje ťažkosti ako napríklad pálenie záhy, kašeľ, chrapot, zvracanie atď. Reflux ako taký sa môže spolupodieľať na vzniku astmy a zhoršovať jej symptómy, pokiaľ zostáva neliečený. Liečba refluxnej choroby pažeráka spočíva v režimových opatreniach, v niektorých prípadoch sa podávajú lieky na zníženie kyslosti žalúdočných štiav.

U pacientov s astmou diagnostikovanou v staršom veku sa podľa uskutočnenej štúdie častejšie vyskytuje osteoporóza, t. j. ochorenie spojené s rednutím kostnej hmoty. Títo pacienti majú zároveň vyšší výskyt depresie a porúch spánku spojených so spánkovým apnoe, čo je zástava dychu v spánku.

Včasná a správna liečba astmy, vrátane súvisiacich aj nesúvisiacich pridružených ochorení, výrazne zvyšuje kvalitu života chorého. Treba nepodceňovať svoje príznaky a v prípade, že sa stav pri liečbe nelepší alebo sa objavili nové príznaky, vyhľadať odborníka.

MUDr. Petra Dvořáková

Zdroj:

Honkamäki J, Ilmarinen P, Hisinger-Mölkänen H, et al. Nonrespiratory diseases in adults without and with asthma by age at asthma diagnosis. J Allergy Clin Immunol Pract 2023;11:555–563. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.10.024


Súvisiace články

Ako žiť s astmou

Astma je vo väčšine prípadov dobre zvládnuteľnou chorobou, ktorá váš život nebude... »