Lieky sú bežnou súčasťou nášho života, či už sú to lieky na bolesť, antibiotiká, alebo vitamíny, ale napríklad aj lieky na vysoký krvný tlak alebo cholesterol. Môže sa však stať, že keď začneme užívať viacero liekov súčasne, môžu vzniknúť tzv. liekové interakcie. Čo to znamená a prečo je dôležité o nich vedieť?

Lieková interakcia nastáva, keď jeden liek ovplyvňuje liečebné účinky alebo nežiaduce (vedľajšie) účinky druhého lieku. To môže znamenať zvýšenie alebo zníženie účinku lieku, alebo dokonca vytváranie nových nežiaducich účinkov. Táto situácia môže nastať, ak berieme niekoľko rôznych liekov súčasne. Zriedkavé ale nie sú ani situácie, keď pacient užíva súčasne lieky, ktoré majú rovnakú účinnú látku, len sa inak volajú – tu môžeme očakávať zosilnenie nežiaducich účinkov. Liekové interakcie sa navyše týkajú nielen liekov viazaných na lekársky predpis (tzv. recept), ale aj liekov voľnopredajných, potravinových doplnkov alebo aj stravy samotnej (napríklad môže vadiť konzumácia listovej zeleniny, citrusových plodov, ľubovníka alebo ženšenu pri užívaní niektorých liekov a pod.); budeme sa im venovať čoskoro v samostatnom článku.

Rôzne dôsledky liekových interakcií

Zhrňme si, čo môžu liekové interakcie v našom tele spôsobiť:

  • Zvýšené alebo znížené účinky lieku: lieková interakcia môže spôsobiť, že liek bude mať silnejšie alebo slabšie účinky ako zvyčajne. To môže byť nebezpečné, najmä ak je liek predpísaný na kontrolu závažného ochorenia.
  • Vznik nových nežiaducich účinkov: súbežné užívanie niektorých liekov môže spôsobiť nečakané nežiaduce účinky, ktoré by sme pri užívaní každého lieku samostatne nezaznamenali.
  • Ovplyvnenie vstrebania alebo rozkladu liekov v tele: niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým náš organizmus vstrebáva alebo spracováva ďalšie lieky. To môže znamenať, že lieky nebudú účinné, alebo naopak, že sa hromadia v tele v nebezpečných množstvách.

Kedy sú liekové interakcie prospešné?

O liekových interakciách sa väčšinou hovorí ako o niečom, čo je nežiaduce, čo má pre nás nepriaznivé účinky. Liekové interakcie však môžu byť aj žiaduce, prínosné – typickým príkladom sú tzv. fixné kombinácie. Ide o liek, ktorý v sebe obsahuje dve alebo viac účinných látok. Takáto tabletka či kapsula je cielene pripravená výrobcom tak, aby sa látky v nej obsiahnuté vzájomne dopĺňali. Pre nás ako pacientov majú fixné kombinácie nespornú výhodu v tom, že užívame menší počet liekov a znižuje sa riziko, že na nejakú tabletku zabudneme. Príkladom fixných kombinácií sú dva alebo tri lieky na vysoký krvný tlak v jednej tablete, kombinácia lieku na vysoký krvný tlak a lieku na vysoký cholesterol v jednej tablete, rôzne kombinácie liekov na cukrovku v jednom a podobne.

Ako znížiť riziko nebezpečných liekových interakcii? 

Existuje niekoľko pravidiel, ako možno minimalizovať riziko liekových interakcií. Je dôležité si ich zapamätať a riadiť sa nimi:

  1. Informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate: aj tie najmenšie zmeny v liečbe alebo doplnky stravy, ako sú bylinné prípravky alebo vitamíny, by mali byť konzultované s ošetrujúcim lekárom.
  2. Dbajte na sústavnosť v užívaní liekov: snažte sa užívať lieky pravidelne v rovnaký čas každý deň a dodržujte odporúčané dávky. Dbajte na odporúčanie lekára týkajúce sa užívania liekov.
  3. Obmedzte konzumáciu alkoholu: alkoholom by sa lieky nemali zapíjať nikdy, u väčšiny liekov by sa alkohol nemal konzumovať vôbec.
  4. Prípadné nejasnosti a pochybnosti konzultujte so svojím lekárom či lekárnikom.

Vedomosť o existencii a úskaliach liekových interakcií pomáha predísť zbytočným zdravotným problémom. Pokiaľ budete mať pri užívaní liekov akékoľvek pochybnosti, vždy má byť prvou voľbou konzultácia s ošetrujúcim lekárom – aj preto je dôležité, aby mal prehľad o všetkých liekoch a prípravkoch, ktoré užívame. K ich evidencii môžete využiť aj pacientsky záznamník, ktorý sme pre vás pripravili:

Pacientský záznamník na stiahnutie

 

redakcia MEDICAL TRIBUNE CZ

Súvisiace články