Cukrovka (diabetes mellitus) je komplexné chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje sústavnú lekársku starostlivosť zahŕňajúcu nielen kontrolu glykémie, ale aj špeciálnu stratégiu liečby. Pokiaľ vám bola cukrovka novo diagnostikovaná, v nasledujúcom texte sa dočítate dôležité informácie.

Obdobie po stanovení diagnózy diabetu je výzvou tak pre lekára, ako aj pre pacienta. Lekár by vám mal pomôcť vyrovnať sa s chorobou a poskytnúť vám minimálne nutné znalosti, nové zručnosti a vysvetliť význam diétnej liečby a fyzickej aktivity.

Nižšie prinášame najčastejšie otázky novo diagnostikovaných pacientov s cukrovkou. Ideálny, motivovaný pacient ich kladie sám, ale lekár by vás mal v priebehu kontrol o všetkých týchto témach poučiť. Odpovede nie sú komplexné, sú doplnené odkazmi na webové stránky s dostupnými vzdelávacími materiálmi. Prvá časť článku zhŕňa základné informácie o diabete ako ochorení. Druhá časť sa venuje základným informáciám o liečbe cukrovky. Tretí diel sa zameriava na komplikácie diabetu.

1. Ako lekár zistil, že mám cukrovku?

Diabetes sa preukáže z výsledkov vyšetrení krvi, používajú sa tri testy, pri ktorých sa meria hladina krvného cukru alebo glykémia:

 • glykémia nalačno v čase odberu žilovej krvi, odber prebieha ráno, po najmenej 8 hodinách hladovania, pacient môže piť len nesladené nápoje; normálna hodnota glykémie nalačno je 3,9 – 5,6 mmol/l,
 • vyšetrenie hodnoty glykovaného hemoglobínu (HbA1c) – ukazuje, aká je priemerná glykémia za posledné 2 – 3 mesiace, normálna hodnota HbA1c je ≤ 38 mmol/mol,
 • orálny záťažový test s roztokom glukózy (75 g), kedy sa meria glykémia pred vypitím roztoku a hodinu a dve hodiny po vypití.

2. Čo je diabetes 2. typu?

Diabetes mellitus 2. typu alebo cukrovka 2. typu je ochorenie, pri ktorom je porušený spôsob, ako vaše telo využíva cukor. K normálnej funkcii využívajú všetky bunky tela cukor v podobe glukózy. Tá sa do buniek dostáva pomocou hormónu inzulín, ktorý je tvorený v dutine brušnej v slinivke. Ak je inzulínu v tele nedostatok alebo keď telo prestalo na účinok inzulínu normálne reagovať, glykémia stúpa. Práve to sa deje u pacientov s diabetom. Rozlíšenie hlavných typov diabetu nájdete na https://www.dialiga.cz/userfiles/co-je-to-diabetes-mellitus-sacs-dia-15-09-1067_15880846997257.pdf.

3. Ako sa prejavuje diabetes 2. typu?

Diabetes 2. typu na počiatku väčšinou nemá žiadne príznaky. Keď už sa príznaky objavia, najčastejšie ide o časté močenie, smäd a rozmazané videnie.

4. Môže diabetes spôsobiť nejaké ďalšie zdravotné ťažkosti?

Pri diabete 2. typu vám nemusí byť zle, ale ak nie je cukrovka pod kontrolou, môže časom viesť k mnohým závažným zdravotným problémom, ako sú infarkt myokardu, mŕtvica, ochorenie obličiek a očí, bolesť či strata citu v rukách a v nohách, vredy nôh, ktoré môžu viesť aj k amputáciám.

5. Čo by som mal/a robiť, aby som zostal/a čo najviac zdravý/zdravá, aj keď mám diabetes mellitus 2. typu?

Je dobré sledovať tieto parametre:

 • Glykovaný hemoglobín (HbA1c) – test z krvi, ktorý ukazuje, aká bola vaša priemerná glykémia uplynulé 2 – 3 mesiace. Je najobjektívnejším parametrom dlhodobej kontroly diabetu, lebo krátkodobé dodržiavanie diabetického režimu pred kontrolou naňho nemá vplyv.
 • Glykémia nalačno, krvný tlak, cholesterol a hmotnosť – podrobné vysvetlenie týchto parametrov a odporúčaných hodnôt nájdete na https://www.dialiga.cz/userfiles/co-je-to-diabetes-mellitus-sacs-dia-15-09-1067_15880846997257.pdf.

Na rozdiel od nediabetikov majú ľudia s diabetom 2. typu dvakrát až trikrát vyššie riziko vzniku infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody. Podkladom týchto ochorení sú aterosklerotické zmeny tepien, ktoré vedú ku zúženiu či úplnému uzáveru tepien. Diabetici prekonávajú infarkt v mladšom veku a častejšie so závažnejším priebehom. Ochorenia obličiek sú tiež u diabetikov častejšie oproti nediabetikom. Udržiavanie uvedených parametrov pod kontrolou riziko týchto komplikácií významne zníži. K tomu treba dodržiavať liečebný plán, ktorý vám lekár odporučí.

 • Lieky – väčšina ľudí s diabetom 2. typu pravidelne užíva lieky, aby si udržala glykémiu pod kontrolou. Mnoho diabetikov potrebuje užívať lieky na zvýšenú hodnotu cholesterolu a vysoký krvný tlak, aby zabránili zdravotným komplikáciám v budúcnosti. Súčasťou kontroly cukrovky je pravidelné meranie glykémie v krvi glukometrom, ktoré robí sám pacient.
 • Zmena životného štýlu – najmä zdravé stravovanie, udržanie primeranej hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita a nefajčenie.

6. Nie je snáď moja glykémia najdôležitejšia?

Udržanie glykémie čo najbližšie norme je prevenciou rozvoja diabetických komplikácií, medzi ktoré patria:

 • ochorenie očí, ktoré môže viesť až k slepote,
 • ochorenie obličiek,
 • poškodenie nervov (neuropatia),
 • defekty na nohách, ktoré môžu viesť k chirurgickej operácii a amputácii prstov či končatiny.

Aj tak je krvný cukor len jednou z vecí, ktorým by ste mali venovať pozornosť. Hlavne kvôli tomu, že problémy spôsobené vysokým krvným tlakom či vysokým cholesterolom sú spravidla závažnejšie ako tie, ktoré sú spôsobené vysokou koncentráciou cukru v krvi.    

7. Je potrebné, aby som si meral/a glykémiu sám/sama?

Ak trpíte na cukrovku, máte osobne dôležitú úlohu v udržiavaní liečebného režimu a samostatné meranie glykémie je toho kľúčovou súčasťou. Kontrola glykémie je jedným z najlepších spôsobov, ako si môžete overiť, že liečba diabetu funguje. Umožní vám prijať vhodné opatrenia na korekciu vysokej aj nízkej glykémie. Je preukázané, že ľudia, ktorí si udržia primeranú glykémiu, znížia riziko rozvoja komplikácií diabetu.

Nie je jeden určitý glukometer, ktorý by bol lepší ako ostatné. Lekár či sestra vám pomôžu vybrať vhodný glukometer podľa vašich preferencií, podľa presnosti a jednoduchosti používania. Lekár vám odporučí, ako často a kedy si máte glykémiu merať, aké sú vaše cieľové hodnoty nalačno a v priebehu dňa a ako máte reagovať na nameranú nízku glykémiu. Je dôležité mať na pamäti, že glykémiu ovplyvňuje fyzická aktivita, jedlo a lieky, ktoré na cukrovku užívate. Na každú kontrolu so sebou noste glukometer a výsledky merania prediskutujte s lekárom.

MUDr. Johana Venerová
Diabetologické centrum 1. LF UK a ÚVN-VFN Praha
(redakčne upravené)

Zdroje

 • Pelikánová T, Bartoš V, a kol. Praktická diabetologie. 6. vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018.
 • Jirkovská A, et al. Jak (si) léčit a kontrolovat diabetes – Manuál pro edukaci diabetiků. Praha, Panax, 2003.
 • https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/search
 • https://www.dialiga.cz/ke-stazeni/
 • https://docplayer.cz/2832271-Diabeticka-dieta-bc-vladimira-havlova-prof-mudr-alexandra-jirkovska-csc-centrum-diabetologie-ikem-praha.html
 • Karen I, Svačina Š, et al. Diabetes mellitus v primární péči. 2. rozšířené vydání. Praha: Axonite CZ, 2014. ISBN 978-80-904899-8-1

Súvisiace články