Desatina diabetikov trpí na retinopatiu – ochorenie ciev sietnice, ktoré v najzávažnejších prípadoch môže viesť až k oslepnutiu. Pokiaľ je táto komplikácia podchytená včas, je možné ju liečiť. Preto je dôležité, aby ľudia s cukrovkou pravidelne podstupovali vyšetrenie očného pozadia. 

Diabetes (alebo cukrovka) sám osebe nebolí. Pokiaľ ale táto choroba nie je pod kontrolou, výrazne skracuje a zhoršuje život. Je nebezpečná predovšetkým tým, že poškodzuje cievy. To môže mať za následok katastrofu v podobe infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Jedným z miest, kde sa tento proces prejavuje možno menej dramaticky, ale rovnako nebezpečne, je sietnica oka. Dochádza preto k postupnému zhoršovaniu zraku, prípadne až k slepote. Lekári hovoria o diabetickej retinopatii. „Pokiaľ sa táto komplikácia odhalí včas, je možné zabrániť jej progresii a chorého obťažuje len minimálne,“ hovorí diabetológ prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, z Fakultnej nemocnice v Motole.

Retinopatia môže byť rôzne závažná. V oku pri nej dochádza k patologickému presakovaniu krvnej plazmy, vzniká tu opuch, a sietnica tak nie je dostatočne okysličovaná. Vytvárajú sa tiež nové cievy, ktoré ale nefungujú správne – zbytočne upchávajú priestor, kadiaľ odteká vnútroočná tekutina, a často praskajú, takže sú zdrojom krvácania. V dôsledku toho sa tvorí jazvenie, čo môže viesť až k odlúpeniu sietnice, kedy odumierajú svetlocitlivé bunky.

Vyšetrenie očného pozadia je základ

Diabetická retinopatia sa spravidla vyvíja pomaly. Jej príznaky môžu byť rozmazané alebo skreslené videnie, ktoré neovplyvnia okuliare, zvýšená citlivosť na oslnenie či sťažené videnie v noci. Spoľahlivo ale môže byť choroba detekovaná len pri očnom vyšetrení. Preto by každý pacient s diabetom mal pravidelne navštevovať očného lekára. „Vieme ale, že v priemeru len 60 percent diabetikov podstupuje raz ročne vyšetrenie očného pozadia. To je málo,“ upozorňuje prof. Kvapil.

V súčasnosti sa rozvíja preventívny program, v ktorom je možné sietnicu vyšetriť tzv. fundus kamerou už v diabetologickej ordinácii. Diabetológ pošle snímok očnému lekárovi, pre chorého sa tak všetko uľahčuje. „Do budúcna sa dá pre túto diagnostiku počítať s väčším využitím umelej inteligencie,“ uvádza prof. Kvapil. Aj na Slovensku je už na niektorých pracoviskách také vyšetrenie k dispozícii. Toto vyšetrenie je bezbolestné, trvá len pár minút a výsledok dostanú pacienti o chvíľu.

Liečba diabetickej retinopatie je väčšinou chirurgická. Pacientom v pokročilejšom štádiu diabetickej retinopatie sa odporúča laserová fotokoagulácia sietnice. Počas tohto zákroku lekári ošetria postihnuté miesta tenkým laserovým lúčom. Zjazvia sa tak neprekrvené časti sietnice, čo zabráni presakovaniu z jednotlivých ciev a pomôže to tiež spomaliť a stabilizovať priebeh ochorenia. Laserová koagulácia je však skôr preventívna a stratenú zrakovú ostrosť už väčšinou nedokáže vrátiť späť.

Pokiaľ pacient z nejakého dôvodu nemôže podstúpiť liečbu laserom alebo je táto terapia neúspešná, existujú ešte ďalšie možnosti, ako sa mu dá pomôcť. Lekári v takých prípadoch zvyčajne volia operáciu s názvom vitrektómia, kedy dôjde k odstráneniu sklovca. Ďalšie možné zákroky zahŕňajú aplikáciu látok pôsobiacich proti opuchu priamo do oka alebo ošetrenie odlúpnutej sietnice špeciálnym plynom či silikónovým olejom.

Ak je zároveň diagnostikovaný zákal šošovky, potom sa pôvodná šošovka môže pri operácii nahradiť umelou šošovkou. Za istých okolností môže byť nutná aj operácia, ktorej účelom je zníženie vnútroočného tlaku.

Okrem udržovania normálnej hladiny krvného cukru má pre prevenciu a liečbu diabetickej retinopatie zásadný význam udržovanie normálneho krvného tlaku a normálnej hladiny krvných tukov a tiež zanechanie fajčenia. Výrazne môže pomôcť aj zníženie telesnej hmotnosti.

redakcia MEDICAL TRIBUNE

Zdroj:

https://www.cukrovka.cz/diabeticka-retinopatie-poskozeni-sitnice

odborná konzultácia prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Súvisiace články