Celkové riziko rozvoja srdcovo-cievneho ochorenia (KVO) je ovplyvnené mnohými faktormi. Poznať ho je ale dôležité pre udržanie dobrého zdravotného stavu a kvality vášho života. Spýtajte sa naňho svojho ošetrujúceho lekára alebo si ho vypočítajte s pomocou skórovacej tabuľky SCORE2.

Pre tento výpočet potrebujete poznať hodnotu svojho systolického krvného tlaku v mm Hg a hodnotu non-HDL cholesterolu v mmol/l. V tabuľke nižšie (pre lepšie zobrazenie odporúčame ju stiahnuť) potom odčítate percento pravdepodobnosti fatálnej alebo nefatálnej kardiovaskulárnej príhody (ako infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody) a hodnotenie, či ide o riziko nízke, stredné, či vysoké.

Ako príklad predpokladajme muža, ktorý má 53 rokov, jeho hodnota krvného tlaku je 146/87 mm Hg. Podľa posledného laboratórneho vyšetrenia má hodnotu non‑HDL cholesterolu 4,3 mmol/l. Je nefajčiar. Najprv vyhľadáme príslušnú vekovú skupinu (50 – 54 rokov), následne skupinu podľa systolického krvného tlaku (140 – 159 mm Hg) a nakoniec hodnotu non-HDL cholesterolu (4,0 – 4,9 mmol/l). Podľa tabuľky existuje u daného pacienta v nasledujúcich desiatich rokoch 6 % pravdepodobnosť fatálnej alebo nefatálnej kardiovaskulárnej príhody (ako infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody). U tejto osoby je teda vysoké riziko rozvoja KVO.

Aké je vaše riziko?

Zdroj:

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v klinickej praxi 2021. Súhrn dokumentu pripravený Slovenskou kardiologickou spoločnosťou.

https://kapitoly-online.cz/storage/app/media/pdf/doporucene_postupy_ESC_sk_v08.pdf

redakcia MEDICAL TRIBUNE CZ

Súvisiace články