Cukrovka sa v priebehu života podieľa okrem iného aj na nepriaznivých zmenách mozgového tkaniva, čo nakoniec, najmä vo vyššom veku, môže viesť ku zníženiu mentálnej funkcie, napríklad k demencii. Ukazuje sa, že diabetici majú kognitívne funkcie, kam radíme poznávacie procesy ako koncentrácia, pozornosť, myslenie alebo pamäť, postihnuté viac ako nediabetici. K bežným rizikovým faktorom, ktorými sú vysoký krvný tlak, porucha hladín tukov v krvi (dyslipidémia), cievne postihnutie alebo obezita, sa navyše u diabetikov pridáva hyperglykémia aj hypoglykémia.

Vplyv cukrovky na kognitívne schopnosti 

Nové údaje ukazujú, že diabetici vo veku 65 – 74 rokov majú problémy s kognitívnymi schopnosťami v 13 percentách, starší ako 70 rokov potom vo viac ako 24 percentách. Zatiaľ čo u diabetikov 1. typu je postihnutá predovšetkým mentálna flexibilita, IQ a psychomotorické tempo, u diabetikov 2. typu sú to predovšetkým poruchy pamäti, rýchlosť reakcií a exekutívne funkcie, ktoré zabezpečujú samostatné a účelové konanie a myslenie človeka, stoja za plánovaním, organizáciou činností a myslenia a ich vzájomnou súhrou.

Ako udržať kognitívne funkcie na dobrej úrovni aj popri cukrovke 

Pre udržanie dobrých kognitívnych schopností je veľmi dôležité dosiahnutie normoglykémie. Za normálnu glykémiu sú u zdravých osôb považované hodnoty v rozpätí 3,9 – 5,6 mmol/l nalačno, u diabetikov je táto hodnota v rozpätí 4 – 6 mmol/l, rozpätie 6 – 7 mmol/ je hodnotené ako uspokojivé. Aj keď dnes už vieme, že normoglykémia riziko poruchy kognitívnych schopností významne znižuje, jej dosiahnutie nebýva jednoduché. Často totiž dochádza ku kolísaniu medzi hyper- a hypoglykémiou, pričom práve hyperglykémia je za postihnutie kognitívnych schopností zodpovedná najčastejšie.

Ciele a spôsob liečby cukrovky je nutné s postupom choroby a podľa individuálneho typu pacienta upravovať. Preto sa neobávajte spýtať sa svojho lekára, ktorý liek je práve pre vás tým najvhodnejším, a to práve aj vo vzťahu k vašim kognitívnym schopnostiam.

redakcia MEDICAL TRIBUNE CZ

Súvisiace články