Cukrovka alebo diabetes mellitus sa bohužiaľ zatiaľ nedá liečiť, ale moderná medicína ju dnes už dokáže veľmi dobre zvládnuť. Prejavuje sa zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémiou) a zvyčajne aj v moči. Normálna hladina cukru v krvi (glykémia) sa u zdravého človeka pohybuje v rozpätí 3,5 až 6,9 mmol/l (takto sa skracuje merná jednotka, tzv. milimól na liter). Na reguláciu hladiny cukru v krvi „dohliada“ hormón inzulín, ktorý produkuje veľká podžalúdková žľaza – pankreas.

U cukrovky rozoznávame dva typy

  • Cukrovka 1. typu sa vyznačuje absolútnym nedostatkom inzulínu v tele a zvyčajne začína v detstve či v období dospievania.
  • Cukrovka 2. typu vzniká z odolnosti voči inzulínu, najčastejšie sa vyskytuje u dospelých ľudí (väčšinou starších ako 45 rokov) a jej najčastejšou príčinou je obezita.

Aké sú príznaky cukrovky?

Prezrite si našu infografiku:


Tieto príznaky sa objavujú u oboch typov cukrovky, ale zatiaľ čo nástup cukrovky 1. typu býva náhly, cukrovka 2. typu začína pozvoľne, preto sa zle rozpoznáva a v momente stanovenia diagnózy sa už môžu vyskytnúť aj komplikácie.

Aké sú akútne komplikácie cukrovky?

Súvisiace články