Pri liečbe zvýšenej hladiny kyseliny močovej / dny je veľmi dôležitá dlhodobá úprava režimu (ako stravovacieho, tak pohybového). V rámci odporúčania sa zohľadňuje prítomnosť ďalších ochorení – k tým častým patria obezita, zvýšený krvný tlak, prípadne cukrovka či poruchy metabolizmu tukov.

Predtým bola hlavným liečebným postupom bezpurínová (či lepšie nízkopurínová) diéta. Puríny sa však vyskytujú v celom rade potravín, ktorých zaradenie do jedálnička je veľmi dôležité. Striktne nízkopurínovú diétu tak nemožno dlhodobo dodržiavať bez toho, aby v strave chýbali dôležité látky. Záleží teda od množstva, frekvencie a tiež od dostupnosti (využiteľnosti) purínov v potravinách. Základom liečby dny a zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi je podávanie medikamentov a celková úprava životného štýlu spolu s ovplyvnením ďalších faktorov. V strave je samozrejme potrebné vynechať alebo výrazne obmedziť potraviny bohaté na puríny, ale tak, aby to neohrozilo vyváženosť jedálnička.

*s podmienkou/obmedzením, **viac si o strukovinách a ich vhodnosti prečítajte v článku: Dajte šancu strukovinám  

Dôležité: Odporúčania v tabuľke je vhodné konzultovať s nutričným terapeutom s ohľadom na ďalšie prítomné ochorenia. Odporúčania rešpektujú skutočnosť, že celý rad pacientov trpí na ďalšie choroby, ako sú napríklad obezita, diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu, dyslipidémia (poruchy metabolizmu tukov), hypertenzia (vysoký krvný tlak) a iné. Odporúčanie na konzumáciu potravín zohľadňuje obsah purínových látok, ale tiež ich zaradenie v kontexte vyváženého jedálnička (a v tejto súvislosti obsah dôležitých látok, ktoré sa v nich nachádzajú) či v súvislosti s možnosťou ovplyvnenia hladiny kyseliny močovej.Súvisiace články